Thomas kandidat-upplevelse

Thomas Kjærgaard rekryterades hösten 2020 av Anki Stafwerfeldt till rollen som Chief Operating Officer på Smartify. Nu har han varit på plats i fyra månader och får i denna korta intervju svara på hur han, så här i efterhand, upplevde rekryteringsprocessen utifrån ett kandidatperspektiv.

Hej Thomas, så kul att höra att du trivs på nya jobbet! Skulle du vilja berätta för våra läsare om hur du upplevde rekryteringsprocessen?

"Hej, och tack! Självklart vill jag det. Jag upplevde processen som väldigt tydlig och informativ, och det var mycket positivt att det fanns en röd tråd genom hela förloppet. Efter varje del i processen fanns det en tydlig plan för nästa steg och återkoppling, både när det gällde intervju, tests och vilka förberedelser som förväntades av mig, vilket också gjorde planeringen mycket enklare."

Roligt att höra. Hur tycker du att kommunikationen var under processens gång, från början till slut?

"Jag tycker att kommunikationen var mycket bra, och uppskattade verkligen den löpande informationen både via mail och telefon samt att det fanns en ömsesidig respekt för att dag och tid skulle fungera för även mig som kandidat. Även om det kanske är en självklar förväntan att man som kandidat ska anpassa sig utifrån processen, så kände jag hela vägen att det alltid var med stor omtanke för min tid och planering. Det uppskattade jag väldigt mycket eftersom att livet ju är mer än att bara söka nytt jobb, och det även måste hänga ihop med familjen, barn som skal hämtas och lämnas och så vidare."

Att höra detta gör oss väldigt glada. Viktigt så klart att det fungerar bra för alla involverade. Hur väl lyckades vi förmedla vad rollen innebar och bolagets kultur etc. till dig under processen?

"Jag var mycket imponerad över att informationen kring rollen och företaget var så tydlig, och det var svårt att inte tro att Anki faktiskt var anställd på Smartify med tanke på kunskapen som fanns om både bolag och personerna som jobbade där. Nu fyra månader senare måste jag säga att förmedlingen verkligen stämmer överens med den roll som jag nu har."

Skulle du rekommendera andra verksamheter att ta hjälp av oss när de behöver hjälp med rekrytering?

"Absolut! Jag kan verkligen rekommendera andra verksamheter att ta hjälp av er i en kommande rekryteringsprocess. Här finns det både en trygg och transparant process som man som kandidat uppskattar enormt i en tid där man annars lätt kan känna sig osäker på framtiden. Från första kontakten kände jag att det fanns en omtanke för mig som kandidat, och att det oavsett utfall i processen skulle kännas bra i varje kontakt och steg av processen. Inte minst den fina uppföljning som har varit efter rekryteringen visar bara på ännu tydligare att detta är en rekryteringsfirma som jobbar för både sin uppdragsgivare och sina kandidater."

Tack snälla Thomas! Och fortsatt lycka till på Smartify!

Är du nyfiken på att få veta vad den rekryterande chefen på Smartify tyckte om samarbetet? Det kan du läsa om i den här artikeln. 

Vill du ha hjälp att rekrytera? Om du är intresserad av att anlita Anki eller någon av oss för hjälp med rekrytering når du oss enkelt här. Mer information om hur vi jobbar, vad som ingår och om vår unika affärsmodell finns att läsa här