Kvalitativt rekryteringsstöd på insidan

Inhousekonsulter inom Talent Acquisition

Dorina-HOMEie-2

När du har behov av stöttning inhouse - ta in en rekryterare från oss. 

Med en rekryterare på plats får du kvalitativt stöd på insidan. I nära samarbete med rekryterande chefer, med förståelse för er kultur och era kompetensbehov, får du bästa möjliga rekryteringshjälp till det mest kostnadseffektiva affärsupplägget.

Vår konsultlösning är inte unik, men våra konsulter är det.

Alla våra konsulter är rekryterade på potential och har en stark drivkraft i att vilja bidra till förändring och utveckling. De är utbildade i kompetensbaserad rekrytering, har ett helt nätverk av rekryteringsentusiaster endast ett samtal bort, tillgång till vårt strukturkapital i form av mallar och underlag och är certifierade i moderna och effektiva rekryteringsverktyg.

Allt för att lyckas i sitt uppdrag hos dig. 

 

Fördelar med en inhousekonsult:

 • Proaktiv kompetensförsörjning med en egen kandidatpipeline.

  En inhousekonsult hanterar kandidaterna i era egna rekryteringssystem vilket bygger er kandidatbas och pipeline för potentiella framtida medarbetare. Det ger dig en proaktiv kompetensförsörjning och en kortare time-to-hire.  
 • Ökad träffsäkerhet med en rekryteringskonsult som kan er verksamhet.

  En inhousekonsult lär känna er verksamhet på riktigt eftersom de är en del av det dagliga arbetet på insidan. Det innebär att de kan förmedla ert arbetsgivarvarumärke på bästa sätt och har goda förutsättningar att göra en bra matchning och en mer träffsäker rekrytering.
 • Kostnadseffektiv och flexibel lösning.  

  I regel blir det en lägre kostnad att anlita en inhousekonsult jämfört med att ta hjälp av externa rekryteringsföretag eller låta de egna cheferna internt sköta sina rekryteringar, eftersom det innebär både en hög alternativkostnad och ökar risken för felrekrytering. Med en konsultlösning har du även en flexibilitet att kunna skala upp och ner efter verksamhetens varierande behov över tid. 
 • Ökad kandidatupplevelse och starkare employer brand. 

  Intervjuerna hålls i era lokaler (eller digitalt) och kandidaterna slipper mellanhanden som externa rekryteringsföretag innebär. Det ger bättre kandidatupplevelser och stärker ert employer brand. 

Varför du ska välja en inhousekonsult från oss:

 • Några av marknadens duktigaste inom Talent Acquisition.

  Alla våra konsulter är rekryterade på hög potential och utbildade i kompetensbaserad rekrytering. De har också tillgång till ett stort nätverk av likasinnade rekryterare och experter som de kan vända sig till för att få stöd kring vissa frågor. Tack vare variationen med uppdrag för våra konsulter så har de en brant utvecklingskurva vilket för med sig att de snabbare ser samband, kan sätta sig in i verksamhetens behov, har förmågan att driva utveckling och kan hantera rekryteringarna på en hög professionell nivå.

 • Input och utveckling av det interna rekryteringsarbetet.

  Med en inhousekonsult på plats i din verksamhet har du en person som ser på verksamheten med nya glasögon och som kan ge dig värdefull input baserat på deras erfarenheter. Det är på insidan man kan göra skillnad på riktigt, och våra konsulter har många gånger varit på olika uppdrag och därigenom skaffat sig erfarenhet av olika system, arbetssätt och organisationer. Därmed kan de bidra med värdefull input kring hur rekryteringsarbetet kan utvecklas och förbättras.

 • Ger era chefer best practice och ett kontinuerligt lärande.  

  Våra konsulter har ett konsultativt förhållningssätt. Det innebär att de delar med sig av sina kunskaper för att skapa ett lärande i verksamheten. Era chefer får därmed inte bara stöd utan även löpande utbildning och kompetensöverföring i samband med att samarbete kring rekryteringarna. Best-practice överförs helt enkelt från våra konsulter till rekryterande chefer i samarbetet. Det är exempelvis vanligt att man genomför intervjuer tillsammans för att lära den rekryterande chefen en effektiv och kandidatvänlig intervjuteknik.

 • Från operativt arbete till att bygga upp en inhousefunktion. 

  Våra konsulter har varierande nivå av erfarenheter och kunskaper vilket innebär att du kan få hjälp med allt från operativ rekrytering till att utveckla eller bygga upp din egen inhousefunktion från insidan. Seniora konsulter med lång och gedigen bakgrund från Talent Acquisition, specialister inom search, konsulter med erfarenhet av offentlig verksamhet, och många andra kompetenser och erfarenhetsområden.

Kundcase-Centigo-ny

Uppbyggnad av ett fokuserat arbete med search hos Centigo

Samuel Göranzon, konsult hos HOME of Recruitment, fick uppdraget att skapa ett strukturerat och fokuserat searcharbete hos Centigo. I ett nära samarbete med företagets affärsenhetsansvariga har han utvecklat processen för att rekrytera seniora managemenskonsulter, och samtidigt hanterat det operativa arbetet inhouse. 

”Ett searcharbete är ju något som kräver uthållighet och ihärdighet och den har vi saknat tidigare, men det har Samuel bidragit med. Han förstod ganska snabbt vad det är vi letar efter, vilket inte är helt lätt. Han har också suttit ner med varje affärsenhetsansvarig och presenterat kandidater i olika omgångar och fått feedback, och därefter har han gjort en kalibrering för att få bättre relevans på kandidaterna. Så han har sett till att vi har fått den kontinuitet och uthållighet i searcharbetet som vi saknade tidigare.”

Richard Bohman, Partner & Affärsenhetsansvarig på Centigo

Richard-Bohman-Centigo

 

Läs hela kundcaset
Case-puff-Funnel

Funnel om samarbetet med HOME of Recruitment: 

“Vi delar samma passion och vision för hur man rekryterar både rättvist och träffsäkert. Vi har därför ett partnerskap där vi delar samma mål. När vi tar in TA konsulter från HOME vet vi att de besitter de personliga kompetenserna som är viktiga hos oss, samt delar samma vision och passion för kompetensbaserad rekrytering. 

Sen upplever jag att ni verkligen känner oss som bolag och vet vad som är viktigt, och vill samma sak. Ni förstår värdet av rätt person på rätt plats, vikten av långsiktighet och det affärskritiska perspektivet. Både med vad en felrekrytering kan kosta och hur det påverkar oss som bolag om det inte blir en bra rekrytering. Ni vill precis som vi behandla människor rättvist och skapa bra kandidatupplevelser.

Detta är en kombination som ni har - att både se till människan och till det affärskritiska.”

Emelie Wedin, Talent Coach på Funnel

Emelie-Funnel

 

Få stöttning inhouse.

Skicka in ett meddelande här så återkommer vi inom kort.

Lär känna teamet

Stefan Holm - Partner & Affärsområdeschef

Stefan är en av grundarna och har över 20 års erfarenhet från rekryteringsbranschen som bland annat rekryterare på rekryteringsföretag och som försäljningschef och expansionschef. Han har lång erfarenhet av att leda team i både operativa och strategiska funktioner och att etablera verksamheter i nya länder. I grunden är han civilekonom, med en god förståelse för företagsekonomi och affärsverksamhet.  

Stefan har huvudansvaret för våra inhousekonsulter och hanterar anställningar och matchningar mellan konsulter och uppdrag. Han ger också löpande coaching och kompetensutveckling till konsulterna och sköter uppföljning mot både kund och konsult.

Kontakta Stefan direkt här. 

Anki Stafwerfeldt - Partner & Konsultchef

Anki är medförfattare av ”Rekryteringsboken för chefer” och driver även Rekryteringspodden, tillsammans med Josefin Malmer. I grunden är hon Civilekonom, och har arbetat som Marknadschef och Brand Manager innan hon började jobba med rekrytering på heltid 2011. Sedan dess har hon rekryterat chefer och specialister i det privata näringslivet men även inom offentlig sektor. Rollerna har varit exempelvis Head of TA, HR-chef, COO, Marketing Manager, Marknadsdirektör, Controller, Analytiker, Kommunikatör, Platschef mm. Anki driver även rekryteringsprojekt som traineeurval. 

Jennie-HOMEie

Vårt team av konsulter

Alla våra konsulter är rekryterade på hög potential och utbildade i kompetensbaserad rekrytering. De har olika nivåer av erfarenhet, från juniora till seniora konsulter. Eftersom de får varierande uppdrag för att utveckla och bredda sin kompetens har de ofta med sig insikter och kunskaper från olika typer av branscher och företag vilket är värdefullt för våra uppdragsgivare.

De är licensierade i alla våra partners verktyg, och en del har även specialistkunskaper inom exempelvis search eller techrekrytering.

För alla uppdrag är vi noga med att göra en matchning som är rätt för både vår konsult och för vår kund, och det är nog därför våra konsulter har så gott rykte i branschen. 

Lär känna några av våra konsulter här

Utvalda kundcase

”Vi hade redan ett samarbete genom att vi hyrt in en rekryterare från HOME of Recruitment och därför hade vi sett den höga kompetensen och kunskapsnivå som erbjuds. Därav blev HOME of Recruitment ett naturligt val för oss när vi skulle ta fram toolkit för rekrytering!"

Läs mer

"HOME of Recruitment levererade snabbast och flest alternativ. Vi fick bra coachning och kunde diskutera för- och nackdelar med olika lösningar."

Läs mer

Forsen hanterar sin rekrytering på egen hand. Här berättar Annika Åredal och Li Sjöström om varför och hur de tillsammans med Emelie Wedin - konsult på HOME of Recruitment - jobbar med att hitta rätt kompetens till Forsen, idag och framöver.

Läs mer

"När vi tar in TA konsulter från HOME vet vi att de besitter de personliga kompetenserna som är viktiga hos oss, samt delar samma vision och passion för kompetensbaserad rekrytering." 

 

"Jag upplever att det finns en lyhördhet och ett intresse för mig som kund och min organisation, där syftet är att addera ett mervärde snarare än att bara sälja en tjänst."

Läs mer

"I stark tillväxt då många positioner ska rekryteras på kort tid så finns det ingen logik i att använda ett traditionellt rekryteringsföretag. Det blir helt enkelt för dyrt! Och därtill kan det ge en pressad process då en rekryterare som jobbar på fast arvode gärna vill komma i mål så snabbt som möjligt."

Läs mer