Utbildningar inom rekrytering

Ta er Talent Acquisition till nästa nivå.

Skräddarsydd utbildning eller anpassat upplägg? 

Om du vill få rådgivning i passande utbildningsupplägg eller om du har några frågor - kontakta oss så hjälper vi dig. 

Du hittar våra olika utbildningar nedan med länkar för att läsa mer om dem, se aktuella kurstillfällen och anmäla dig. 

Kontakta oss här:

Blogg-utbildningskatalogen-2024

Utbildningar för rekryterare, Talent Acquisition-specialister, TA-managers, HR och rekryterande ledare. 

Våra utbildningar är skapade för att hjälpa företag och verksamheter att förbättra sin kompetensförsörjning - genom att utbilda en enskild person, TA-team eller organisationens ledare. 

Läs om våra olika utbildningar nedan eller i vår kurskatalog som du hittar här, och kontakta oss om du vill veta mer om ett skräddarsytt upplägg för din verksamhet.

LÄS KURSKATALOGEN HÄR

Kunder vi har hjälpt med utbildning

"Den digitala utbildningen kan cheferna genomföra på tid som passar dem, samtidigt som klassrumstillfället ägnas åt fördjupning och reflekterande diskussioner."

Läs mer

”HOME of Recruitment har innovativa tankar kring hur man kan jobba med rekrytering. De har tillfört mycket kompetens och stort värde för oss på Aspia i utvecklingen av vårt rekryteringsarbete”

Läs mer

"Med den digitala utbildningen blir flexibiliteten mycket större, och chefen kan avsätta tid att genomgå utbildningen när hen har möjlighet. Den digitala rekryteringsutbildningen ger oss också en bra grund att stå på i organisationen."

Läs mer

"Medvetenheten har definitivt ökat, och gör också vårt arbete lättare när vi arbetar tillsammans med chefer i rekryteringar. Vi ser också en ökad kvalitet i våra annonser, samt att arbetet kring intervjuguider och mer träffande frågor har blivit lättare att diskutera med cheferna."

Läs mer

"Det var viktigt för oss att koppla vår ledar- och medarbetafilosofi till rekryteringsarbetet. Rekryteringsprocessen såg vi som en naturlig process att tydligt och konkret väva in värdeorden och värderingarna i."

Läs mer

”En annan sak är att cheferna som många gånger är stressade, också upplever att det blir mycket mer tidseffektivt att arbeta så här. Det är något flera har återkopplat till mig. Att det är supersmidigt när man gör det enligt den här processen”

Läs mer