Strategisk rådgivning

Från nulägesanalys till inhousefunktion. 

Tillsammans utvecklar vi er rekrytering.

Har du utmaningar med din rekrytering? Vi är här för dig när du behöver någon som kan ge objektiv input, som vågar utmana och som kan hjälpa dig att hitta nya lösningar. Oavsett ditt nuläge, dina förutsättningar och din vision så hjälper vi dig att förbättra, utveckla eller ta fram något helt nytt.

Du får vår hjälp med att omsätta teorin i praktiken, och vi ställer inga krav på omfattningen av våra uppdrag. Vi anser att alla steg i rätt riktning är bra steg att ta - stora som väldigt små. Att bryta ner det stora projektet i mindre delar är enligt vår erfarenhet ofta det som ger störst effekt. Och vi är gärna med dig på hela vägen, så länge du behöver oss. 

Få hjälp med strategisk rådgivning av seniora konsulter med lång erfarenhet och djupa kunskaper i hur man bygger en framgångsrik Talent Acquisition funktion - inom en mängd olika branscher. Hos oss får du tid och fokus på prioriterade utvecklingsinsatser och ett stöd och bollplank i alla frågeställningar som dyker upp på vägen, med målet att skapa en rekryteringsfunktion som är effektiv och på bästa sätt stöttar din affär och verksamhet.

Du kan även få hjälp med:

Nulägesanalys

Vi hjälper er att se över nuläget. Vi tittar exempelvis på organisation och befintlig process, och kommer med utifrån perspektiv, råd och "best practice".

Utforma en egen rekryterings-funktion

Vi hjälper er med utformning och uppbyggnad av er interna rekryteringsfunktion. Vilka kompetenser behövs, vem gör vad och hur ska fördelningen se ut mellan HR och chefer?

Design av rekryterings-processen

Funderar ni på att börja använda testverktyg för screening? Skulle ni ha nytta av arbetsprov? Vad ska ni göra först, och sen, och sist? Vi hjälper er att sätta processen. 

Fler delar vi kan stötta dig i:

Skapa ett business case

Få hjälp med din investeringskalkyl. Den visar när det är dags att hämta hem hela rekryteringsfunktionen eller när det lönar sig att investera i ett nytt system eller verktyg. Vi ger dig och ledningsgruppen underlaget ni behöver för att ta rätt beslut kring er kompetensförsörjning. 

Employer Branding & EVP

När ni behöver nå en ny målgrupp, sänka tröskeln för era kandidater eller hitta ett effektivt sätt att arbeta med sourcing. Eller se över och definiera ert EVP (Employer Value Proposition). Låt oss hjälpa dig med att utveckla din rekrytering så att ni attraherar rätt personer till er verksamhet.

Val av leverantör

Få hjälp att identifiera de verktyg du behöver utvärdera för att vara modern och relevant inom Talent Acquisition. Baserat på en kravprofil utifrån era förutsättningar och mål ger vi våra rekommendationer på leverantörer och verktyg som hjälper er verksamhet på bästa sätt.

Referenser & case

 Caroline-HiQ

”Louise Thulin hjälpte mig när vi skulle genomföra stora förändringar och bygga upp en helt ny funktion. Hon fick insyn i målbild och vägledde mig i allt från strategi till operativa delar. Vi har pratat om allt från TA som affärsnära funktion, mätetal, ledarskap, employer branding mm. Louises kunskap är bred och spetsig på samma gång!

Hon har den fina kombinationen av professionell och ödmjuk. Hon satte sig snabbt in i rådande förutsättningar, såg möjligheter och tog fram ett förslag på en gemensam plan för arbetet tillsammans. Louise har lång erfarenhet inom området och kunde svara på många av mina behov – att coacha hela vägen från organsiationsbygge till detaljnivå.”

Caroline Haslum, Head of Talent Acquisition, HiQ

 

Kundcase-Centigo-ny

Case: Nulägesanalys och utveckling av rekryteringsarbetet hos Centigo

När Centigo vände sig till oss för hjälp med en genomlysning av sitt rekryteringsarbete var det starten på ett långsiktigt samarbete. Katarina Riml tog först fram en nulägesanalys med rekommendationer på åtgärder för att utveckla rekryteringsprocessen. Det ledde till fortsatt stöd i rådgivning kopplat till val av urvalsverktyg, operativ hjälp med framtagande av stöddokument för rekryteringsarbetet, utbildning i kompetensbaserad rekrytering och second opinions. 

”Jag upplever att ni förstår vår situation, och våra behov utifrån det, ni är lyhörda för de behoven och försöker hitta en lösning som passar oss. Vi brukar hävda att vi är pragmatiska, flexibla och ganska smidiga att ha att göra med - vi anpassar oss utifrån förutsättningarna – och jag upplever att det finns en motsvarande inställning hos er. Sen är ni bra personer också.”

Richard Bohman, Partner & Affärsenhetsansvarig på Centigo

Richard-Bohman-circle-2

Läs hela kundcaset
Katarina-Louise-blogg

Värdet av att tänka strategiskt kring kompetens-
försörjning

Våra strategiska rådgivare Katarina Riml och Louise Thulin, om varför de anser att det är viktigt att driva utvecklingen av TA som en egen profession, och värdet av att anpassa en TA-funktion efter den egna organisationens behov och förutsättningar. 

Läs intervjun här

Vill du få hjälp att utveckla rekryteringsarbetet?

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi inom kort.

Vad säger våra kunder om oss?

”Jag tror att man får bättre valuta för pengarna genom att ha en rådgivande partner som ger en trygghet, kompetens och förståelse för verksamheten, med en bred branschkunskap. HOME känns unika i sitt rådgivningsupplägg och sina möjligheter att skräddarsy lösningar utifrån behov."

Läs mer

"Jag upplever att HOME förstår vår situation, är lyhörda för våra behov och försöker hitta en lösning som passar oss. Vi brukar hävda att vi är pragmatiska, flexibla och ganska smidiga att ha att göra med - vi anpassar oss utifrån förutsättningarna – och jag upplever att det finns en motsvarande inställning hos HOME."

Läs mer