Strategisk rådgivning

Från nulägesanalys till inhousefunktion. 

Tillsammans utvecklar vi er rekrytering.

Vi är här för dig när du behöver någon som kan ge objektiv input, som vågar att utmana och som kan hjälpa dig att hitta nya lösningar. Oavsett ditt nuläge, dina förutsättningar och din vision så hjälper vi dig att förbättra, utveckla eller ta fram något helt nytt.

Du får vår hjälp med att omsätta teorin i praktiken, och vi ställer inga krav på omfattningen av våra uppdrag. Vi anser att alla steg i rätt riktning är bra steg att ta - stora som väldigt små. Att bryta ner det stora projektet i mindre delar är enligt vår erfarenhet ofta det som ger störst effekt. Och vi är gärna med dig på hela vägen, så länge du behöver oss. 

 

Nulägesanalys och utveckling av rekryteringsarbetet hos Centigo

När Centigo vände sig till HOME of Recruitment för hjälp med en genomlysning av sitt rekryteringsarbete var det starten på ett långsiktigt samarbete. Katarina Riml, senior konsult och partner hos HOME of Recruitment, tog först fram en nulägesanalys med rekommendationer på åtgärder för att utveckla rekryteringsprocessen. Det ledde till fortsatt stöd i rådgivning kopplat till val av urvalsverktyg, operativ hjälp med framtagande av stöddokument för rekryteringsarbetet, utbildning i kompetensbaserad rekrytering och second opinions. Vårt samarbete har även inkluderat konsultstöd i att sätta en struktur för search och rekrytering av en Head of Workplace.

”Jag upplever att ni förstår vår situation, och våra behov utifrån det, ni är lyhörda för de behoven och försöker hitta en lösning som passar oss. Vi brukar hävda att vi är pragmatiska, flexibla och ganska smidiga att ha att göra med - vi anpassar oss utifrån förutsättningarna – och jag upplever att det finns en motsvarande inställning hos er. Sen är ni bra personer också.”

Richard Bohman, Partner & Affärsenhetsansvarig på Centigo

Richard-Bohman-circle-2

 

Läs hela kundcaset

Vi kan hjälpa dig med:

Nulägesanalys

Vi hjälper er att se över nuläget. Vi tittar exempelvis på organisation och befintlig process, och kommer med utifrån perspektiv, råd och "best practice".

Utforma rekryterings-funktion

Vi hjälper er med utformning och uppbyggnad av er interna rekryteringsfunktion. Vilka kompetenser behövs, vem gör vad och hur ska fördelningen se ut mellan HR och chefer?

Design av rekryterings-processen

Funderar ni på att börja använda testverktyg för screening? Skulle ni ha nytta av arbetsprov? Vad ska ni göra först, och sen, och sist? Vi hjälper er att sätta processen. 

Fler delar vi kan stötta dig i:

Val av leverantör

Det är inte helt enkelt att välja leverantör. Alla talar i egen sak och dessutom händer det mycket och snabbt på marknaden. Det kan vara svårt att hinna hålla sig uppdaterad. Vi är det. Baserat på en kravprofil utifrån era förutsättningar och mål ger vi våra rekommendationer.

Skapa ett business case

Låt oss hjälpa dig med din investeringskalkyl. Den visar när det är dags att hämta hem hela rekryteringsfunktionen eller när det lönar sig att investera i ett nytt system eller verktyg. Vi ger dig och ledningsgruppen underlaget ni behöver för att ta rätt beslut kring er kompetensförsörjning. 

Rådgivning

Vi agerar bollplank till dig som ansvarar för frågorna. Det kan handla om stöd inför en upphandling, hjälp med intern förankring, eller något mer mer specifikt så som att se över mallar och intervjufrågor. Ensam är sällan stark, och vi finns här för att stötta dig. 

Attrahera nya medarbetare

Behöver ni marknadsföra er på ett annat sätt än ni gör idag? Kanske behöver ni nå en ny målgrupp, eller sänka tröskeln för era tänkbara kandidater. Låt oss hjälpa dig med din Employer Branding så att ni attraherar rätt personer till er verksamhet.

Vill du få hjälp att utveckla rekryteringsarbetet?

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi inom kort.

Några av våra kunder

"Vi har fått hjälp att hitta bättre sätt, utan att kravet på förtjänst och skicklighet har blivit lidande. Vi har känt oss väldigt engagerade och sett fram emot varje möte med HOME of Recruitment!"

Läs mer

"Vi har tagit bort CV:t och det personliga brevet ur rekryteringsprocessen och istället infört tester på ett tidigt stadium. Samarbetet med HOME of Recruitment underlättade förankrings- och förändringsarbetet."

Läs mer

"HOME of Recruitment genomförde en nulägesanalys med efterföljande rekommendation på hur vi kunde gå vidare utifrån vårt syfte och mål. Därefter genomfördes en workshop med rekryterande chefer för att ta fram kravprofiler för vår förvaltningspersonal."

Läs mer