Coaching-TA-managers-Home-of-Recruitment
Rådgivning och stöd i Talent Acquisition

Coaching för Talent Acquisition-managers

Våra strategiska rådgivare erbjuder personlig
one-to-one rådgivning i form av ett bollplank
till dig som har en TA-chefsroll.

Här får du stöttning i att bygga upp, driva
och utveckla Talent Acquisition-funktionen.

BOKA COACHING HÄR Scrolla ner för att läsa mer

Investering & upplägg:

Paket med 10 timmars rådgivning med en av våra seniora konsulter, som delas upp på 5 tillfällen.

Vi presenterar ett grundupplägg på innehållet för våra 5 rådgivningstillfällen så att du tydligt ser vad du kan förvänta dig att få ut av våra möten.

Innehållet och upplägget kan anpassas för att möta dina specifika önskemål eller behov, och det går vi igenom i vårt första möte. Du kan själv styra över frekvensen, och har möjlighet att använda dina tillfällen inom 6 månader. Rådgivningen sker fysiskt på plats hos dig i första hand.

Pris: 25 000 kr 

(exkl. moms.)

Vi har ett begränsat antal personer som vi kan erbjuda coaching under en period.

Anmäl ditt intresse så återkommer vi inom kort.

Boka coaching här:

Få anpassad coaching och rådgivning inom Talent Acquisition, av en senior rådgivare med erfarenhet av förändringsarbete och utveckling inom HR och TA.

Vi hjälper dig med strategiska frågor såsom TA-teamets koppling till organisationens affärsplan och hur man kan bli en del av den dialogen som TA-chef såväl som operativa utmaningar som processefterlevnad och arbetsfördelning. 

Hitta-kandidaterna

Du får stöd och rådgivning kring exempelvis:

 • Hur du bygger upp, driver och utvecklar en TA-funktion på ett sätt som optimerar leveransen och möjliggör utveckling och variation för ditt team. 
 • Hur du identifierar och mäter rätt KPI:er kopplat till verksamhetens affärsmål.
 • Vilka verktyg du behöver utvärdera för att vara modern och relevant inom Talent Acquisition.
 • Hur du skapar framgångsrika strategier för sourcing, kompetenskartläggning och strategisk employer branding & EVP.

 • Hur du kan skapa en effektiv kostnadskontroll och göra en analys av externa leverantörer.

 • Hur många rekryterare du behöver för att ha möjlighet att leverera på verksamhetens behov.
 • Vad du kan göra för att få till ett mer proaktivt arbetssätt i rekrytering.
 • Hur du kompetensutvecklar ditt TA-team för att öka kvaliteten på er leverans i organisationen.
 • Vad du kan göra för att ge ditt team bättre förutsättningar för att hantera kompetensförsörjningen på bästa sätt.

Vi vet vikten och värdet i att tänka strategiskt kring kompetensförsörjning, och hur värdefullt TA-teamet är för en organisations tillväxt och leverans. Det är också därför vi jobbar för att driva utvecklingen av Talent Acquisition genom att bland annat erbjuda coaching för TA-managers.

Vad andra säger om upplägget: 

Caroline-HiQ

”Louise Thulin hjälpte mig när vi skulle genomföra stora förändringar och bygga upp en helt ny funktion. Hon fick insyn i målbild och vägledde mig i allt från strategi till operativa delar. Vi har pratat om allt från TA som affärsnära funktion, mätetal, ledarskap, employer branding mm. Louises kunskap är bred och spetsig på samma gång!

Hon har den fina kombinationen av professionell och ödmjuk. Hon satte sig snabbt in i rådande förutsättningar, såg möjligheter och tog fram ett förslag på en gemensam plan för arbetet tillsammans. Louise har lång erfarenhet inom området och kunde svara på många av mina behov – att coacha hela vägen från organsiationsbygge till detaljnivå.”

Caroline Haslum, Head of Talent Acquisition, HiQ

Sida-coaching-TA-managers

Det här passar dig som: 

 • Ser behovet av att utveckla ert rekryteringsarbete och vill få värdefull input för att göra rätt satsningar och prioriteringar.
 • Vill ta del av både best practice och erfarenheter från utvecklingsarbete av rekryteringsprocesser och funktioner.
 • Står inför en utveckling eller förändringsresa och behöver bättre beslutsunderlag för att kunna fatta avgörande beslut.
 • Saknar stöd eller TA-kompetens internt på en strategisk nivå och därför har utmaningar med att hitta vägen framåt.
 • Har identifierat ett behov av att förbättra era processer, utveckla KPI:er eller optimera era verktyg men behöver stöd i besluten kring vad och hur.
 • Vill utvecklas på ett effektivt sätt genom input som är baserad på ditt nuläge och dina förutsättningar i organisationen.

Anmäl dig för coaching här ->

Möt en av våra seniora rådgivare

Louise Thulin, Ansvarig för strategisk rådgivning

Louise har arbetat som rekryteringskonsult och Head of Talent Acquisition i flera år, och har erfarenhet av att bygga upp och utveckla inhouse rekryteringsfunktioner. Den röda tråden i Louises karriär har varit kompetensintensiva organisationer i konsultbranschen inom bland annat management consulting och IT konsultbranschen.

I kunduppdragen lägger Louise fokus på rådgivning kopplat till etablering och utveckling av inhouse rekryteringsfunktioner men även verktyg och processer samt strategier för att attrahera nya medarbetare. Louise har flerårig ledarerfarenhet och har även uppdrag som rådgivare till andra chefer inom HR och rekrytering.

Kontakta Louise direkt här.