Integritetspolicy

För oss på HOME of Recruitment är det viktigt att vara ärlig och transparenta i vårt samarbete med kunder, partners och gentemot våra medarbetare. Därför är också öppenhet med hur vi hanterar personuppgifter också viktigt för oss. Här hittar du beskrivning om hur vi hanterar den information som vi samlar in om dig när du besöker vår hemsida.

Syftet är främst för att vi vill kunna ge dig en så bra upplevelse som möjligt – både på vår webbplats men också i kommunikation från oss.

Vår behandling av dina personuppgifter har sin legala grund i berättigat intresse och i vissa fall samtycke från dig som besöker vår hemsida. I de fall samtycke krävs kommer vi att begära det från dig som besökare. Denna policy innehåller information om vad, hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och cookies som inhämtas på vår hemsida. Vår policy ger dig en tydlig bild över dina rättigheter samt våra skyldigheter gentemot dig som besökare.

 

Personuppgiftsansvarig

HOME of Recruitment är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter på vår hemsida. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att vi måste se till att du som besökare: 

 

1. Är medveten om att vi samlar in dina personuppgifter, hur vi gör detta samt varför.
2. Aktivt kan godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter. Vi behandlar inte dina personuppgifter utan ditt medgivande eller din vetskap.
3. Har möjlighet att uppdatera dina uppgifter genom att bland annat meddela vart du ska vända dig.
4. Kan använda rätten att bli glömd. Det innebär att vi måste radera all information som går att koppla till dig som person ur samtliga våra system.
5. Kan begära att få ut alla personuppgifter som vi har lagrat om dig.
6. Kan lita på att vi tar väl hand om dina personuppgifter och att vi inte lämnar ut dessa till tredje part utan att du informeras innan och uttryckligen godkänt att detta sker.

 

Vilka personuppgifter vi lagrar 

All information som kan identifiera dig som person räknas till begreppet personuppgifter och det innebär bland annat: namn, adress, e-post, arbetsgivare, arbetsroll, telefonnummer osv. Förutom dessa relativt vanliga uppgifter finns även cookies som lagras på din dator för att personalisera och förbättra din besöksupplevelse på vår hemsida. Cookies är små filer som skickas till din dator via webbläsaren när du besöker en webbplats, såvida du inte stängt av cookies helt. Syftet med dessa cookies är att samla information om hur du som besökare använder vår hemsida för att vi ska kunna erbjuda dig ett anpassat och relevant innehåll framöver.

 

Även om cookies inte är lika starkt förknippade med din identitet så som exempelvis ditt namn eller ditt telefonnummer – så anser vi att de är så viktiga för din integritet att vi behandlar dem på samma sätt som övriga personuppgifter. Det är därför viktigt att vi får ditt godkännande att lagra cookies åt dig. Läs mer nedan om varför.

 

När lagrar vi dina personuppgifter och cookies?

Om du vid något tillfälle lämnar din e-post till oss på hemsidan så knyts cookien till din e-postadress. Har du då gett ditt medgivande till att vi får lagra cookies så kan vi maila dig förslag på vidare läsning inom det område som du är intresserad av, exempelvis kompetensbaserad rekrytering. Vi kan alltså skicka dig andra relevanta artiklar, guider eller blogginlägg till exempel för ett sådant område som du visat intresse för.

 

Varför behöver vi din information?

Vi vill alltid leverera en bra upplevelse och ge dig relevant och värdefull information som hjälper dig i din yrkesroll. Personuppgifter och cookies som du ger ifrån dig hjälper oss att personifiera din upplevelse och även leverera rätt typ av innehåll och erbjudanden till dig. Det ger oss dessutom möjlighet att ligga i framkant och hela tiden utvecklas till att vara värdeskapande för dig som besökare.

 

Det går självklart att använda vår hemsida utan att låta oss lagra cookies på din dator. Upplevelsen blir dock inte lika personlig och smart anpassad som vi hade tänkt att den skulle vara för dig. Vi vet helt enkelt då inte vad vi skulle kunna föreslå för ytterligare innehåll som kan hjälpa dig att lära dig ännu mer om ett ämne.

 

Vilka cookies använder vi?

För att kunna ge dig en anpassad upplevelse i din digitala resa jobbar vi med HubSpot som utöver att vara ett CRM där persondata samlas, även har funktioner för marknadsföring, kundservice och försäljning för att kunna skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig som är potentiell kund, kund, potentiell medarbetare eller medarbetare till oss på HOME of Recruitment. för just Inbound Marketing och Marketing Automation. Här kan du se vilka cookies vi använder: HubSpot Cookies.

 

Hur länge lagrar vi cookies?

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi har ditt medgivande och uppgifterna behövs för ändamålet som är beskrivet här.

 

Att ta bort cookies i din webbläsare

Vill du rensa bort alla cookies som sparats i din webbläsare? Då kan du enkelt söka på hur du raderar dessa på respektive webbläsare så som chrome, safari, internet explorer, edge, firefox etc. Följ instruktionerna och radera dina cookies.

 

Ditt medgivande behövs

Vi behandlar dina personuppgifter och cookies efter att du godkänt hanteringen, samt syftet med vår hantering av dina personuppgifter.

Du kan när som helst förhindra vidare lagring av cookies samt radera redan lagrade cookies via din webbläsare. Tillvägagångssättet varierar beroende på webbläsare, se ovan avsnitt om de vanligaste webbläsarna och hur du kan radera cookies och förhindra framtida lagring av dessa.

För att få ta del av vissa guider mm på vår hemsida behöver du godkänna att vi lagrar dina personuppgifter. Syftet är att vi ska kunna skicka dig den önskade guiden samt kunna ge dig förslag på vidare läsning inom området du visat intresse för. Men du kan enkelt när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att klicka på en länk i mailet du får. Du kan även uppdatera dina inställningar för utskick genom länken i samma mail. Vi vill inte skicka något till dig som du inte är intresserad av så för oss är det viktigt att det är enkelt för dig att bestämma vad du vill ha eller inte ha från oss.

 

Vill du uppdatera dina uppgifter?

Maila oss på info@homeofr.se om du vill uppdatera dina personuppgifter.

 

Rätten att bli glömd

Du kan närsomhelst få dina uppgifter raderade ur våra system och register. Om du vill bli glömd i våra system och register anmäler du det till oss på info@homeofr.se

För att få veta vilka personuppgifter via har lagrade om dig kan du också maila oss på ovanstående adress. Vi skickar då alla uppgifter vi har lagrade till dig utan onödigt dröjsmål.

 

Lagring av personuppgifter i tredje land

Dina personuppgifter lagras i tredje land eftersom vi använder HubSpot som är ett amerikanskt bolag. All överföring och lagring av dina personuppgifter i HubSpot uppfyller kraven enligt GDPR, det vill säga kraven för lagring av data utanför Europeiska unionen. Detta slås fast i HubSpots Data Processing Agreement, bilaga 3 - Standard Contractual Clauses

 

 

 

Kontakta oss

Om du har några som helst funderingar kring hur och varför vi hanterar dina personuppgifter, inklusive cookies är du varmt välkommen att kontakta oss direkt på info@homeofr.se