COO (plus en!) rekryterad till Smartify

Stefan Bäcktorp, vd på Smartify, hörde av sig till oss då han ville rekrytera en COO. Samarbetet resulterade sedan i två nya medarbetare. För vår prissättning är både transparent och rättvis - vill du anställa båda dina två slutkandidater så tar vi inget extra betalt för det. Här berättar Stefan om hur han upplevde vårt samarbete.

Vill du berätta lite kort om det uppdrag HOME of Recruitment fick?

"Självklart gör jag det! Uppdraget bestod i att hitta rätt COO till Smartifys växande affär inom installation och support till smarta-hem/SME marknaden. Vi ville ha någon med rätt profil att utveckla och leda vår operativa verksamhet vilken främst återfinns i Sverige, samt med en viss verksamhet i Norge. Smartify har som mål att inom ett par år ha etablerat vår affär i hela Norden. Med det målet var rekryteringen av vår kommande COO av största vikt." 

Hur upplevde du samarbetet med oss?

"Väldigt professionellt! Anki (Anki Stafwerfeldt, medgrundare & konsult) gjorde ett grundligt arbete i att identifiera vårt behov genom noggrant intervjuarbete med ledningsgruppen. Man lade även tid på att hitta en profil med bra matchning till oss övriga i ledningen. Vi hade löpande avstämningar i samband med att gallringen påbörjandes vilket utmynnade i ett antal möjliga kandidater med olika bakgrund. I det slutliga arbetet gav erfarenheten från HOME of Recruitment ledingen mycket bra coachning inför slutintervjuer och fram till att vi valde vår nya COO."

Var det något särskilt som stack ut i detta samarbete, jämfört med dina tidigare erfarenheter av att anlita rekryteringsbolag?

"Ja, känslan genom hela rekryteringen var att vi fick ett seniort och lyhört stöd genom hela processen samtidigt som HOME of Recruitment styrde arbetet excellent från start till anställning. Vi arbetade som ett team genom rekryteringen vilket så här i efterhand var mycket framgångsrikt. Det var dessutom så att kvaliteten på våra slutkandidater var så bra vilket mynnade ut i ytterligare en ny kollega till vår ledning, dock i en annan roll. Den sistnämnda rekryteringen kostade oss inget extra utan blev en ren bonus. Vi har även haft avstämningar efteråt för att summera våra erfarenheter från rekryteringen vilket kändes toppen."

Slutligen Stefan, kan du rekommendera andra att ta hjälp av HOME of Recruitment när de har behov av att rekrytera?

"Jag kan absolut rekommendera HOME of Recruitment utifrån den professionalism de visat hela vägen!"

Tack Stefan för de fina orden. Och grattis till två nya toppenmedarbetare!

Vill du veta mer om hur vi jobbar med rekrytering kan du läsa om det här. Du är självklart också välkommen att kontakt oss direkt - via telefon eller på info@homeofr.se - om du önskar vår hjälp med rekrytering!