BG-img-LP-Guide-TA-2024
TA ER TALENT ACQUISITION TILL NÄSTA NIVÅ:

Från operativ rekrytering till strategisk kompetens-försörjning

Guiden för dig som vill förstå skillnaden mellan rekrytering och Talent Acquisition, eller som vill förflytta ert TA-arbete. Här får du argument som hjälper dig att övertyga din omgivning om att ta klivet från fokus på rekrytering till Talent Acquisition.

LADDA NER HÄR Eller scrolla ner för att läsa mer
LP-Guide-TA

 

 

Framtidens rekrytering stavas Talent Acquisition

Den redan höga konkurrensen om kompetens har under senare år accelererat. Digitalisering och AI, ökad rörlighet på arbetsmarknaden och ständigt förändrade kompetensbehov utmanar befintliga arbetssätt kring kompetensförsörjning.

Rapporter visar att sju av tio svenska företag har svårt att hitta rätt kompetens, och att en av fyra rekryteringar misslyckas helt.

Det sätter ljuset på vikten av att ha en genomtänkt och effektiv strategi för sin kompetensförsörjning, och det är vad denna guide ska hjälpa dig att få ett grepp om.

LADDA NER GUIDEN HÄR ->

 

I denna guide får du insikter om följande delar: 

  • Vad är Talent Acquisition och vilka områden ingår i det utöver rekrytering? 
  • Vad är värdet och nyttan med Talent Acquisition? 
  • Så identifierar du ert nuläge med TA-trappan.
  • Så övertygar du ledningen om att utveckla ert Talent Acquisition-arbete.

Ladda ner guiden idag och ta del av insikter och tips som hjälper dig ta nästa steg. 

LP-Guide-TA-wbg-ny

 

Ladda ner guiden här: