Hero-rekrytering-Home
REKRYTERING

Stärk HR och TA-teamet med vårt rekryteringsstöd

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig
Img-1-rekrytering-Home

Vi förvandlar dina rekryterings- utmaningar till framgångshistorier.

Vi är specialister inom HR och Talent Acquisition (TA), och erbjuder inte bara en tjänst – utan ett partnerskap.

Dagligen träffar vi mängder av HR- och TA-proffs, och vi tycker att det roligaste som finns är att hitta nästa medarbetare till ditt team. Eftersom vi utbildar, nätverkar, rekryterar och poddar med proffs inom TA och HR-området varje vecka så har vi kontakt med en stor mängd talanger med olika bakgrund och erfarenhet, hela tiden. Och genom vårt samarbete får du tillgång till vårt unika nätverk inom TA såväl som HR-området, vilket gynnar rekryteringsprocessen och möjligheten att attrahera rätt person till dig.

Vi rekryterar kompetensbaserat och bygger våra processer på evidens, transparens, rättvisa och träffsäkerhet – och vi når proaktivt de bästa kandidaterna - även de som inte aktivt söker jobb.

Låt oss tillsammans skapa en affärsnära funktion som driver din verksamhet framåt.

Vill du ha vår hjälp att rekrytera? Kontakta oss här.  

Låt oss hjälpa dig med din rekrytering. 

Img-2-rekrytering-Home

 

Kontakta oss

Img-4-rekrytering-Home

Med vår expertis inom HR och TA, hjälper vi dig att övervinna flera utmaningar: 

 • Svårigheten att locka rätt talanger, särskilt de som inte aktivt söker jobb under perioden.
 • Bygga ert employer brand under rekryteringsprocessen – med rätt tonalitet och genom att ta vara på alla som visar intresse för er som arbetsgivare – oavsett om de får jobbet eller inte.
 • Att identifiera potential och rätt person för er – vilket inte motsvarar att leta efter rätt CV utan kräver andra verktyg och metoder.
 • Leva upp till era mångfaldsmål och säkra en process där alla involverade bedömer relevanta delar och fördomar hanteras på rätt sätt (eftersom helt fördomsfria rekryteringar inte existerar).
 • Få full insyn i processen genom ett nära samarbete med full transparens och tät återkoppling (du är givetvis med och bestämmer över din involvering i processen).
Img-3-rekrytering-Home

Få hjälp att hantera volymrekrytering och traineerekrytering.

 • Vi vet hur man hanterar volymrekrytering på ett effektivt sätt som också ger goda kandidatupplevelser och träffsäkra matchningar.
 • Vi hjälper er att säkerställa en högkvalitativ traineerekrytering som stärker ert arbetsgivarvarumärke och ger er kandidater med hög potential som gör skillnad i er verksamhet.

Vi är inte bara TA-specialister; vi är era strategiska partner som stärker ert varumärke och er kandidatpiplinegenom hela rekryteringsprocessen. 

Upptäck hur vi kan stötta dig i ditt rekryteringsarbete - kontakta oss här.

Låt oss ta hand om hela rekryteringsprocessen, eller utvalda delar. 

Vi kan hjälpa till i början såväl som i slutet av en process. Kanske står du där med ett stort antal ansökningar du inte riktigt vet hur du ska hantera? Eller du behöver hjälp med att snabbt komma igång? Vi hjälper dig oavsett.

Så går det till när vi rekryterar: 

Eftersom kravprofilen är det som styr hur processen ser ut, kan en rekrytering läggas upp på flera olika sätt. Gemensamt för alla våra processer är däremot att vi:

 • använder datadrivna verktyg och evidensbaserade metoder för att bedöma kandidaternas kompetenser och potential.
 • gärna arbetar under ert varumärke för en sömlös upplevelse, både för er och kandidaterna.
 • alltid lägger mycket omsorg och tid till kravprofilsarbetet och säkerställer att vi kan förmedla även er kultur och de mjuka värden som är viktiga för kandidater.
 • annonserar alla tjänster på sociala medier för att nå även de som inte är aktivt arbetssökande för tillfället. 
 • gör det enkelt för kandidaterna att söka rollen genom urvalsfrågor, istället för tvingande CV. Vi uppmanar dessutom kandidaterna att inte skicka in ett personligt brev. 
 • kompletterar alltid med search då vi ser att det krävs för rollen enligt en bred searchmetodik som fokuserar på några få, relevanta erfarenheter. Likaså aktiverar vi alltid vårt starka nätverk.
 • har oftast arbetspsykologiska tester tidigt i processen (det är en hjälp för att välja fram kandidater med stor potential som kanske har mindre erfarenhet).
 • arbetar ofta med case för slutkandidater, som ska ge en än tydligare bild av kandidatens matchning med rollen. Ett väl framtaget case ger även kandidaten en stärkt kandidatupplevelse.
 • ger samtliga kandidater en god kandidatupplevelse. Vi är medvetna om att vi bär ert varumärke i våra händer under rekryteringsprocessen.

När du vill få hjälp med utvalda delar

Screening med testverktyg (First opinion)

Har du ett stort urval av kandidater, och vet inte hur du ska kunna välja ut vilka som ska gå vidare i processen? Eller behöver du helt enkelt hjälp med endast den inledande delen av rekryteringen – från kravprofil till screening med hjälp av arbetspsykologiska tester, men vill genomföra intervjuerna själv? Då är vår First opinion rätt för dig!

Ledarassessment

Rätt ledare är helt avgörande för en verksamhets framgång. Vid omorganisationer, nyrekrytering och andra situationer hjälper vi dig att bedöma matchningen utifrån de specifika förutsättningar er ledarroll har. Med vår gedigna erfarenhet av chefsrekrytering och - bedömning tillsammans med flertalet moderna testverktyg får du det underlag du behöver.

Second opinion

Vem eller vilka har de bästa förutsättningarna för rollen, för verksamheten att nå sina mål? I samband med en rekrytering eller succession är det klokt att söka råd. Vi hjälper dig att analysera kandidaters förmågor för att du ska få ett tydligt beslutsunderlag om individers kapacitet, potential och även riskbeteenden.
Casebild-Ambea

Rekrytering av HR-Business partners och en Comp & Ben-ansvarig till Ambea

"För mig är det viktigt att känna mig trygg och att ha en tät dialog med rekryteraren. Jag upplevde samarbetet under hela processen som väldigt proffsigt, enkelt, fint och personligt. Jag kände mig trygg i hela processen och fick alltid snabbt svar/återkoppling. Processerna sköttes proffsigt och effektivt."

Pernille Ramirez, HR-chef på Ambea 

Pernille-Ambea

 

FAQ

Hur skiljer sig HOME of Recruitment från andra konsultbolag?

Ta gärna del av vad våra kunder säger om det genom att läsa våra referenser och kundcase. Men fyra saker vi själva har identifierat som särskiljer oss från många andra är:

 1. Vår förmåga att identifiera potential jämfört med att endast basera det på historisk framgång. Det leder ofta till att en oväntad kandidat får jobbet, och trots avsaknad av erfarenhet visar sig kandidaten otroligt framgångsrik i sin nya roll.
 2. Att vi håller oss uppdaterade med nya, moderna verktyg och metoder - både för kandidaternas och träffsäkerhetens skull.
 3. Att vi är en partner som stärker ert employer brand under rekryteringsprocessen.
 4. När vi rekryterar inom TA har vi möjlighet att stötta er nya medarbetare på ett sätt som är unikt på marknaden idag. Det berättar vi gärna mer om!
Vilka specifika roller kan ni hjälpa oss att rekrytera till?

HR, och TA-roller, både chefer såväl som specialister. Exempelvis har vi mångårig erfarenhet från roller som HR-chef, HR-partner, HR Business Partner, Comp & Ben-specialist, HR-administratör, Head of TA, TA-specialist, TA-partner.

Vi rekryterar även till ert traineeprogram samt stöttar i exempelvis etablering av ny site, tillsättning av sommarmedarbetare och liknande volymprojekt som behöver hanteras med rätt verktyg och projektledning. Här handlar det ofta om att kunna identifiera potential och det är vår expertis.

Hur ser er rekryteringsprocess ut?

Vi har inte en och samma rekryteringsprocess för alla uppdrag. Istället anpassar vi och bygger en process baserad på den aktuella kravprofilen och vad som krävs för att hitta och bedöma rätt medarbetare till just den rollen och för er verksamhet.

Hur hanterar ni konfidentiella uppdrag?

Vi arbetar endast med officiella uppdrag. Självklart är vi dock vana att hantera konfidentiell information i alla led i alla våra processer.

Vad kostar era tjänster?

Eftersom vi är så flexibla och anpassar vårt stöd efter varje behov så är svaret att det beror på. Vi kan stötta i utvalda delar av en process eller ta ansvar för hela processen. Vi är däremot alltid fullt transparenta i vår debitering och du betalar endast för den tid vi lägger ner i vårt arbete. Vi tar gärna fram ett estimat - kontakta oss så bokar vi in ett möte för att diskutera det vidare.

Hur mäter ni framgång i era rekryteringsprojekt?

Vi följer alltid upp vårt NPS (Net Promoter Score), där du som kund får svara på några frågor efter en genomförd process. På samma sätt mäter vi kontinuerligt  kandidatupplevelserna i våra rekryteringar. Efter tillsättning följer vi också upp hur det går för er nya medarbetare, vid ett flertal tillfällen.

Hur involverar ni kunden i rekryteringsprocessen?

Vi har ett stort engagemang i alla våra uppdrag, och vi ser vårt samarbete med kunderna mer som ett partnerskap där vi tillsammans har ett gemensamt mål. Därför är det också en självklar del av vår struktur att hålla våra kunder både informerade och involverade i hela processen.

Kundcase-Falck-img-1

Rekrytering av HR Business Partner till Falck Emergency

"Samarbetet var mycket smidigt. Proffsigt bemötande och bra tempo i varje steg. Vi fick en person på jobbet som fungerar fullt ut i alla aspekter och grunden för det var den grundliga och proffsiga matchningen mellan kandidatens kompetens, förväntningar, inriktning och vårt behov, kultur, förutsättningar och mig som chef."

Viveca Lindberg, HR Manager på Falck 

Viveca-Falck

 

Läs hela intervjun här

Teamet som stöttar dig

Teamet kombinerar djupa kunskaper inom HR och TA med bred erfarenhet från olika branscher och inom både privat och offentlig sektor. Från att identifiera ledarpotential till att genomföra omfattande traineeprogram - vårt team har förmågan att hantera en mängd olika rekryteringsbehov. Och med ett engagemang för att skapa rättvisa, inkluderande och träffsäkra rekryteringsprocesser, garanterar vi att våra klienter inte bara fyller sina nuvarande behov utan också bygger en robust talangpool för framtiden. Vår erfarenhet är mångårig och vi delar gärna referenser om du vill.

Boka ett möte med oss - maila Anki Stafwerfeldt här

Kundcase-Arvid-img

Rekrytering av en Brand Manager Wine och en Marknadsanalytiker till Arvid Nordquist

"Självklart skulle jag rekommendera HOME of Recruitment som första valet i en rekrytering. Värdegrunden och processen som de arbetar efter hjälper mig inte bara att hitta rätt medarbetare, utan stärker även min förmåga och förutsättningar att bli en bättre ledare och skapa långsiktiga och kvalitativa rekryteringar."

Jonas Öhman, Country Manager på Arvid Nordquist Sverige

Jonas-Ohman-AN

Läs hela intervjun med Jonas här
Img-5-rekrytering-Home

Behöver du hjälp inhouse?

Om du har flera rekryteringar som ska hanteras parallellt eller om du står inför en rekryteringstopp så kan du istället ta hjälp av våra duktiga konsulter inom Talent Acquisition inhouse. 
Läs mer om våra inhousekonsulter

Få vår hjälp att rekrytera.

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi inom kort.