Undervisning i ett virtuellt klassrum - hur funkar det?

I dessa dagar med Covid-19 har vi alla tvingats till att tänka annorlunda i många situationer. Vi på HOME of Recruitment har länge erbjudit en digital utbildning (läs mer här), men ibland vill man helt enkelt ha en klassrumsutbildning, där alla deltagarna får samma information och träning vid samma tidpunkt. såhär funkar det!

Kanske har man en konferens eller en träff där man vill kompetensutveckla teamet? Kanske vill man att klassrumsundervisningen är ett startskott, som sen följs upp av kortare träffar, där man fördjupar lärandet? Dessa träffar sker nu ofta virtuellt, med hjälp av Teams eller andra verktyg. Och nu kan du även utbilda din organisation i rekrytering – i ett virtuellt klassrum.

Hur kan det se ut?

Alla deltagarna får en länk några dagar i förväg, med tydliga instruktioner och en agenda för utbildningen. Kanske ska de förbereda något – läsa en artikel, lyssna på ett poddavsnitt ... Lärandet börjar då redan innan klassrumsutbildningen.

Dagen för utbildningen loggar alla deltagare in i god tid i exempelvis Teams, Adobe Connect, Zoom – beroende på era förutsättningar, så vi gemensamt kollar av ljud och tekniken i allmänhet. Vi som leder utbildningen är en eller två personer, beroende på hur många deltagarna är. Vi blandar en presentation med korta filmer, frågor som deltagarna får svara på via exempelvis Mentimeter och bikupor där alla får diskutera en frågeställning i ett privat rum med några få kollegor. För att hålla fokus tar vi korta pauser där det behövs. När det är dags för intervjuträning delas deltagarna återigen in i mindre grupper, och kan intervjuträna i ett privat, virtuellt klassrum där någon av lärarna också kan titta in och lyssna med.

Frågor kan deltagarna antingen ställa muntligen genom att ”räcka upp handen” virtuellt, eller via en chat. Vi ser varandra hela tiden i och med att alla kameror är påslagna, så kontakten mellan deltagarna och lärarna är god.

Finns det inga nackdelar då med virtuell utbildning?

Tja, det är klart att vissa fysiska övningar kan vara svåra att genomföra virtuellt, men då får man byta ut de övningarna. Erfarenheten visar faktiskt att det är lättare för vissa deltagare att ställa frågor och komma till tals virtuellt än i ett klassrum. Att det är effektivt tidsmässigt, och även coronavänligt med en virtuell utbildning är såklart givet. Att kunna samla en geografiskt spridd organisation i en gemensam utbildning på ett enkelt sätt är också en stor fördel.

Vill ni veta mer? Kontakta Anki på anki@homeofr.se eller 0733-887 007