ONLINE ACADEMY

Digital utbildning i kompetensbaserad rekrytering

SE VÅR DEMOFILM BOKA 30 MIN PRESENTATION

Säkra kompetensen hos alla som är med och rekryterar!

HOME of Recruitment Academy är en digital rekryteringsutbildning för ledare. Utbildningen är mer än en kunskapshöjande engångsinsats – hit kan era ledare återvända för repetition och inspiration när det väl är dags att skriva en kravprofil, hålla en intervju eller tacka nej till en kandidat … 

HOME of Recruitment Academy ger insikter kring bias, rekryteringsfällor och vikten av en god kandidatupplevelse. HOME of Recruitment Academy ökar kunskaperna om teorierna bakom det kompetensbaserade arbetssättet och skapar trygghet i intervjusituationen och alla andra delar av rekryteringsarbetet. 

 • Är en pedagogisk plattform som bygger på Kirkpatricks forskning om lärande och beteendeförändring. 
 • Innehåller 14 filmer, mallar, 10 artiklar, uppgifter och interaktion med kollegor.
 • Fungerar utmärkt för ”blended learning” och kan kompletteras med webinars, klassrumsundervisning eller individuell coachning. 
 • I den digitala utbildningen ingår vårt kompetensramverk, våra mallar för kravprofil, intervju och referenstagning och  alla våra förslag till intervjufrågor.
 • Innehållet är anpassningsbart i stor utsträckning, för att passa just er organisation.

Boka in en 30 min presentation med oss så hittar vi ett upplägg som passar er.

mockup-man-macbook-online-academy-home

 

Vad tycker andra?

HOME of Recruitment Academy används av verksamheter inom statlig, kommunal och privat sektor. Läs om hur Sundbyberg stad, Azets Insights och Aspia erbjuder digital rekryteringsutbildning för alla sina ledare på vår blogg. Lyssna till hur Region Gävleborg använder HOME of Recruitment Academy i ett avsnitt av Rekryteringspodden. Bland våra referenskunder finns även Handelsbanken, Trafikverket, Botkyrka kommun och många, många fler.

 

TÄBY KOMMUN KÖR BLENDED LEARNING

Vad innehåller Academy?

Formaten som utbildningen består av är filmer, artiklar, quiz och interaktion med kollegor och coacher. Syftet är att säkerställa en beteendeförändring hos deltagarna. Utbildningen består av sju moduler som kan anpassas till ert behov. Därtill ingår HOME of Recruitments mallar för kravprofil, intervju och referenstagning samt vårt kompetensramverk med förslag på 60 kompetensbaserade intervjufrågor.
 

Moduler:

 • Rekryteringsfällor - varför behöver vi arbeta strukturerat med mallar och underlag i alla steg? Modulen går igenom vanliga fällor och hur vi undviker dessa.
 • Kandidatupplevelse - hur kan vi skapa ambassadörer bland våra sökande, även de som inte kommer till intervju? Modulen beskriver vad som är viktigt för en god kandidatupplevelse och ger tips på enkla saker att börja med.
 • Kravprofilsarbetet - vad är det egentligen att vara kompetent? Modulen ger en definition av kompetens och förklarar vikten av ett genomtänkt grundarbete.
 • Annonsering - hur skriver man en attraktiv annons som öppnar upp för rätt sökande? Modulen ger tips för en attraktiv, inkluderande och sökordsoptimerad annonsering.
 • Första urvalet - hur ska man göra för att välja ut rätt sökande till sin intervju? Modulen går igenom olika urvalsmetoder och utmaningarna med att göra urval på personliga brev och cv.
 • Intervjusituationen – hur får man mesta möjliga ut av sitt möte med kandidaten? Modulen handlar om upplägg och intervjuteknik, ger förslag på intervjufrågor samt visar på skillnaden mellan ”traditionell” intervju och en ”kompetensbaserad” intervju.
 • Referenser och avslut - hur tar man referenser och avslutar sin rekrytering på rätt sätt? Modulen beskriver referenstagning baserad på kravprofilen, och ger tips på hur man bäst tackar nej.

Tillval utan kostnad:

 • Testverktyg i rekrytering – hur och varför fungerar tester vid rekrytering? Modulen beskriver teorin bakom testverktyg lite kortfattat och ger också tips kring när testverktyg ska användas.
 • Att rekrytera i kommunal verksamhet - den här tillvalsmodulen beskriver vad offentlighetsprincipen innebär och vad som därmed är viktigt att tänka på som rekryterande chef inom kommunal verksamhet.
 • Att rekrytera i staten – som statlig verksamhet behöver man förhålla sig till ”förtjänst och skicklighet”. Modulen beskriver vad detta är och vikten av att nogsamt och strukturerat definiera ”skicklighet” vid kravprofilsarbetet.

"Er nyfikenhet på oss som företag och vem vi verkligen letade efter gjorde oss trygga."

Läs mer

"Det var viktigt för oss att koppla vår ledar- och medarbetafilosofi till rekryteringsarbetet. Rekryteringsprocessen såg vi som en naturlig process att tydligt och konkret väva in värdeorden och värderingarna i."

Läs mer

"I stark tillväxt då många positioner ska rekryteras på kort tid så finns det ingen logik i att använda ett traditionellt rekryteringsföretag. Det blir helt enkelt för dyrt! Och därtill kan det ge en pressad process då en rekryterare som jobbar på fast arvode gärna vill komma i mål så snabbt som möjligt."

Läs mer

Vad kostar Academy?

Investering
 • Upp till 20 deltagare – 30 000 SEK (1500kr/pers/år)
 • Upp till 50 deltagare – 50 000 SEK (1000kr/pers/år)
 • Upp till 100 deltagare – 75 000 SEK (750kr/pers/år)
 • Upp till 200 deltagare - 100 000 SEK (500kr7pers/år)

Villkor

 • Abonnemang per år. Efter 11 månader fattas beslut om abonnemanget förlängs eller avslutas. Vid förlängning erbjuder vi 10 % rabatt.
 • Fakturering sker till 100% då inloggningar skickas ut till deltagarna.
 • Alla deltagare förs in vid samma lanseringstillfälle. Kund kan därefter fylla på med nya kursdeltagare månatligen.  Om kund önskar en löpande administration av deltagare tillkommer ett timarvode.
Om deltagare förs in under pågående årsabonnemang, har dessa deltagare tillgång till programmet under återstoden av abonnemangstiden.


Tillval

HOME of Recruitment Academy inleds med fördel med en digital ”kick-off” och kombineras gärna därefter för bästa effekt med webinar, föreläsningar och/eller klassrumstillfällen. Vid dessa tillfällen ligger fokus på övningar, gemensamma reflektioner och diskussioner. Exempel på teman är kandidatupplevelse, kravprofilsarbete, intervjuteknik eller annat som deltagarna har behov av. 

FAQ - vanliga frågor och svar hittar du här. 

Kompetensbaserad rekrytering - för högre träffsäkerhet, ökad rättvisa och bättre kandidatupplevelser.

"Er nyfikenhet på oss som företag och vem vi verkligen letade efter gjorde oss trygga."

Läs mer

"Det var viktigt för oss att koppla vår ledar- och medarbetafilosofi till rekryteringsarbetet. Rekryteringsprocessen såg vi som en naturlig process att tydligt och konkret väva in värdeorden och värderingarna i."

Läs mer

"I stark tillväxt då många positioner ska rekryteras på kort tid så finns det ingen logik i att använda ett traditionellt rekryteringsföretag. Det blir helt enkelt för dyrt! Och därtill kan det ge en pressad process då en rekryterare som jobbar på fast arvode gärna vill komma i mål så snabbt som möjligt."

Läs mer