Skellefteå kommun diplomerar sitt Rekryteringscenter

Intervju med Linn Landström, chef över Rekryteringscenter på Skellefteå kommun, om satsningen på diplomering i  kompetensbaserad rekrytering för samtliga rekryterare. Läs mer om hur kommunen jobbar med sin kompetensförsörjning, och hur Linn ser på värdet av att ge rekryteringsarbetet inom kommunen en kvalitetsstämpling. 

Hej Linn! Beskriv gärna hur ni jobbar med kompetensbaserad rekrytering inom Skellefteå kommun.

"Hej Maria och Josefin, det gör jag gärna! Vi har ett centraliserat Rekryteringscenter i Skellefteå kommun som erbjuder rekryteringstjänster till kommunens alla chefer, och som jobbar kommunövergripande med operativa kompetensförsörjningsfrågor inom områdena attrahera och rekrytera. Cheferna väljer själva om de vill ta stöd från Rekryteringscenter eller jobba helt själva i processen. När de tar stöd av Rekryteringscenter tilldelas de en rekryterare som anpassar sitt stöd utifrån chefens och verksamhetens behov och förutsättningar. I dagsläget är Rekryteringscenter inblandade i cirka 70% av alla rekryteringar.


Rekryteringscenter har under många arbetat med kompetensbaserad rekrytering och alla rekryterare är nu diplomerade via HOME of Recruitment och certifierande i testverktyg. Att chefer till viss del rekryterar själva gör att vi har stor variation i rekryteringsarbetet. Det pågår ett arbete med att se över Skellefteå kommuns rekryteringsarbete, både sett till kvalitets- och effektivitetsaspekter. Så förhoppningsvis kan vi inom kort säga att vi rekryterar kompetensbaserat fullt ut."

 

Hur kommer det sig att ni tog kontakt med just oss för att hitta en lösning på era behov?

 

"Jag fick kännedom om HOME of Recruitment via LinkedIn. Efter att ha följt er ett tag och inlett en dialog kändes det självklart att ni skulle kunna bidra till kompetenshöjning och kvalitetshöjning i vårt rekryteringsarbete.

Vi är ett team som vuxit mycket det senaste året och för oss var det viktigt att alla rekryterare skulle ha samma grund att stå på. Genom att låta alla diplomeras i HOME of Recruitments Diplomeringsutbildning i kompetensbaserad rekrytering skapar vi förutsättningar för en gemensam grund att stå på, att vi har samma utgångspunkt, synsätt och verktyg för att kvalitetssäkra organisationens rekryteringar." 

skelleftea-case-medarbetareMedarbetare på Rekryteringscenter, Skellefteå kommun

Vi är så glada över detta Linn - tack! Även om det inte var så länge sen ni alla Diplomerades måste vi ju ändå fråga om ni har hunnit se några effekter av utbildningen än?

"Ja, men det har vi faktiskt. Många rekryterare känner sig mer trygga i rollen och att de på ett konsultativt sätt kan guida cheferna i rätt riktning i rekryteringsarbetet. De upplever att de fått bra verktyg att använda i arbetet och att dessa hjälper dem att få cheferna att rekrytera mer kompetensbaserat. Jag kan verkligen rekommendera att göra så som vi gjorde och gå Diplomeringsutbildningen hela rekryteringsteamet tillsammans. Det var helt klart en väl värd investering att skapa förutsättningar för alla att diplomeras samtidigt.

Ett tips för andra verksamheter som vill höja kunskaperna bland sina rekryterare på det här sättet, är att också avsätta tid för kollegialt lärande och reflektion i samband med diplomeringen och även efter slutförd diplomering. Att bryta invanda arbetssätt och mönster tar tid, framför allt om man ska få med sig hela organisationens chefer. 

Mina medarbetare har uppskattat utbildningen mycket, både vad gäller upplägg och innehåll. Även Rekryteringsboken för chefer, som tillsammans med HOME of Recruitment Online Academy utbildningsportal ingår i utbildningsmaterialet, är värdefull och fungerar nu som inspirationskälla och uppslagsverk när de stöter på utmaningar i arbetet.

Samarbetet med er Maria och Josefin har helt enkelt varit fantastiskt bra! Jag skulle sammanfatta det med att säga att ni är lyhörda, lösningsorienterade, professionella och framför allt riktigt trevliga." 

Flera kollegorMedarbetare på Rekryteringscenter, Skellefteå kommun

Men oj, tack snälla för de fina orden, och detsamma. Berätta Linn, vad är nu nästa steg för er?

 

"Nu är fokus på att upprätthålla det kollegiala lärandet och fortsätta våga testa nytt och utmana organisationens chefer i att rekrytera ännu mer kompetensbaserat. Vi håller på att implementera HOME of Recruitments kompetensramverk hos vår testleverantör Aon i rekryteringssystemet. Vi håller även på att se över informationen som delas med chefer inför och under rekryteringsprocessen. Nu till hösten ska fem nya medarbetare diplomeras hos er på HOME of Recruitment, så att de också har samma goda grund att jobba utifrån." 

Tack Linn! Vi ser verkligen fram emot att träffa fler härliga rekryterare från ditt team i Diplomeringsutbildningen här i höst. Och vi ser också fram emot att följa ert arbete för träffsäkra, inkluderande och kandidatvänliga rekryteringar inom Skellefteå kommun. Keep up the good work!

Linn-Landstrom

Linn Landström, Skellefteå kommun

Diplomeringsutbildning

Är du intresserad av att diplomera dig så kan du läsa mer om upplägget, se aktuella datum och anmäla dig på denna sida. Om ni är ett helt team (minst 8 personer) som vill diplomera er samtidigt så har ni möjlighet att boka ett eget datum. Kontakta Maria Jansson för att planera in datum och upplägg som passar er. 

Vill du använda HOME of Recruitments kompetensramverk hos en leverantör av testverktyg, referenstagning eller systemstöd för rekrytering kan du läsa mer om vad som ingår, och även beställa ditt abonnemang, här.