Vår definition av kompetensbaserad rekrytering

Vi vet av erfarenhet att långt ifrån alla de som säger sig jobba kompetensbaserat när de rekryterar, gör så som vi på HOME of Recruitment gör. Det är självklart okej, men frågar ni oss menar vi faktiskt att många gör fel. Vad är då rätt sätt att rekrytera på? Här finner du Josefin Malmers svar på den frågan.

På HOME of Recruitment förespråkar vi kompetensbaserad rekrytering, och det är vi inte ensamma om. Alla letar givetvis efter rätt kompetens när de rekryterar – allt annat hade varit riktigt knasigt - men det är inte det som är ”kompetensbaserad” rekrytering.

Det finns helt enkelt ingen definition av vad kompetensbaserad rekrytering är. Därför behöver vi inleda denna text med att ge vår definition av kompetensbaserad rekrytering. 

Vad är kompetensbaserad rekrytering?

Det finns enligt vår mening vissa krav som måste uppfyllas för att en rekrytering ska kunna rubriceras just ”kompetensbaserad”:

  • Rekryteringen måste utgå från en definition av ”kompetens” som har fokus på en individs beteende, dvs hur någon omsätter tidigare erfarenheter och kunskaper, sina personliga egenskaper och sina förmågor i faktiska beteenden. Att inskränka betydelsen av kompetens till endast sådant som man kan utläsa ur en kandidats cv är alltså långt ifrån tillräckligt eller godtagbart, så som vi ser det.

  • Rekryteringen måste inledas med ett kravprofilsarbete som utmanar gamla sanningar, förlegade idéer, subjektiva föreställningar och intuitiva tankar kring vad som krävs för att vara kompetent för en viss roll. För detta krävs struktur och tid. Att hastigt sätta upp några krav och adjektiv på ett papper, eller att slänga ut en gammal annons, räcker med andra ord inte.

  • Rekryteringens urvalssteg måste mäta det som står i kravprofilen, och metoderna måste vara tillförlitliga. Hänsyn måste tas till reliabilitet och validitet, i vilken ordning verktyg och metoder förläggs, urvalskvot och hur urvalsmetoderna kompletterar varandra. Att göra som man alltid har gjort för att det är enkelt och bekvämt, eller att ha en och samma urvalsprocess oavsett om man rekryterar en kundservicemedarbetare eller en enhetschef, duger därmed inte enligt oss.

  • Rekryteringen måste ha en tydlig och påförhand genomtänkt struktur för vad som ska mätas, när det ska mätas och hur det ska mätas. Därefter måste strukturen följas av samtliga involverade, hela vägen in i mål. Bedömningarna ska vara mekaniska och bygga på det som definierats i kravprofilsarbetet. Det är mänskligt att känna, tycka och tro en massa saker om de personer vi möter. Men om magkänslan inte ifrågasätts och utmanas i alla steg när vi rekryterar, håller inte rekryteringen måttet menar vi. 

  • Rekryteringen måste ta hänsyn till kandidaternas upplevelse. Det är alltid ”två som väljer” och många felrekryteringar beror sannolikt på att kandidaterna inte har fått tillräcklig eller transparant information till sitt beslutsunderlag. I kompetensbaserad rekrytering behöver man bemöta samtliga kandidater med respekt. Att oreflekterat utsätta kandidater för det ena och det andra, utan att ifrågasätta nyttan och relevansen av vad som görs, eller utan vara tydlig med varför och hur man gör det man gör gentemot sina kandidater under rekryteringsprocessens gång, är oacceptabelt i kompetensbaserad rekrytering.

 

Alla steg i rätt riktning är bra steg att ta

Vill du veta mer om hur vi hjälper arbetsgivare i både privat och offentlig sektor att dra nytta av allt vad kompetensbaserad rekrytering innebär, är du alltid varmt välkommen att kontakta oss. Du kan också läsa mer om vad några av våra uppdragsgivare sagt om våra samarbeten här på vår blogg.

Jag hoppas att du har nytta av innehållet i denna text, att du känner dig stärkt i att alla steg i rätt riktning är bra steg att ta - oavsett hur små de är - och önskar dig stort lycka till i ditt arbete för rättvisa, kandidatvänliga, träffsäkra och inkluderande rekryteringar!

4 utmaningar med kompetensbaserad rekrytering

Även om vi förespråkar kompetensbaserad rekrytering som metod för att hantera sin kompetensförsörjning, så vet vi att det finns utmaningar med det här arbetssättet. I den här artikeln går vi igenom dessa och ger våra rekommendationer på hur de kan hanteras på bästa sätt: 4 utmaningar med kompetensbaserad rekrytering

Josefin-sv

Josefin Malmer, grundare & konsult