Nu kan du mäta HOMEs kompetenser med Aons tester

Aon har lyssnat på sina kunders önskemål - från och med april 2023 kan HOME of Recruitments personliga kompetenser mätas med Aons testverktyg. Det betyder att ännu fler nu kan skapa en röd tråd i sina rekryteringar med hjälp av vårt kompetensramverk och Aons träffsäkra arbetspsykologiska testverktyg.

HOME of Recruitments kompetensramverk bygger på femfaktormodellen, vilket också är det som ligger till grund för Aons personlighetstest, och därför kan kompetenserna mappas mot de många testskalorna på ett naturligt sätt. 

De 12 kompetenser som finns i vårt ramverk har nu alltså en koppling till Aons personlighetstest ADEPT-15. Det innebär att du i Aons testsystem kan skapa kravprofiler baserade på våra personliga kompetenser och därefter få fram kandidaters personlighetsresultat på respektive vald kompetens. Det hjälper dig att lättare få till en röd tråd i din process.

Klicka enkelt i de kompetenser du önskar undersöka i ditt rekryteringsarbete, och få fram resultatet genom en rekryteringsrapport eller en screeninglista med vald kravprofil. 

Bild-Aon-kompetenser

Vill du använda vårt kompetensramverk med Aons verktyg?

För 10 000 SEK får du tillgång till ramverket under 12 månader och kan använda det i valfritt verktyg hos våra partners Aon, Alva Labs, Talentech (ReachMee), Varbi, Visma och Refapp.

Förutom att du får ett ramverk som hjälper dig att få en bra struktur i ditt rekryteringsarbete och som går att koppla till andra smarta rekryteringsverktyg så ingår 2 platser på en heldag med inspiration och föreläsningar om kompetensbaserad rekrytering.

Kontakta Josefin Malmer här om du vill beställa ett årsavtal