Sju steg för en floskelfri kravprofil

Att varje lyckat, träffsäkert anställningsbeslut börjar med en väl genomarbetad kravprofil är inget nytt för den som någon gång rekryterat. Men hur gör man en bra kravprofil? Här får du sju beprövade och enkla steg att följa.

1. Ansvarsområden & arbetsuppgifter

Börja med att skriva ner ansvarsområden och arbetsuppgifter. Anteckna alla kritiska situationer man ställs inför i rollen, och vanligt förekommande situationer.

2. Personliga egenskaper

Fundera över vilka personliga egenskaper som krävs för att hantera det du formulerat under punkt 1 på ett bra sätt. Kanske kan just den här delen av kravprofilsarbetet underlättas av att utgå från ett kompetensramverk? Begränsa dig till 3, max 4 adjektiv, fler än så är inte rimligt att undersöka i en rekryteringsprocess.

3. Konkreta beteenden

Bryt ner adjektiven ovan i konkreta beteenden. Hur agerar de medarbetare som är exempelvis ”nyfikna”, ”samarbetsorienterade” eller ”serviceminded” på ett framgångsrikt sätt? Hur agerar de som lyckas bra i ovan vanliga och/eller kritiska situationer? De som eventuellt inte presterar så bra/trivs - hur gör de? Försök få till tre meningar kring varje adjektiv. Mer om detta kan du lyssna på i avsnitt 49 av Rekryteringspodden.

4. Formella kompetenser

Givet att du finner någon som agerar i linje med vad du formulerat under punkt 3, vad behöver denne nya medarbetare ha med sig i form av formella kompetenser (utbildning, erfarenhet, andra kunskaper)? Gör tydlig skillnad på krav och önskemål! Det är här mångfalden i din rekrytering avgörs.

5. Metod och ordning

Fundera över hur du ska finna det du söker? Vilka metoder funkar bäst och i vilken ordning ska du göra dem? Det mest kritiska i kravprofilen bör undersökas först. Det är här mångfalden i din rekrytering avgörs (igen!)! Att läsa (o)personliga brev är exempelvis inte en träffsäker metod, och gynnar inte mångfald.

6.  Tidplan

Sätt en tydlig tidplan med ansvarsfördelning för att skapa en tydlig och effektiv struktur. Se till att även blocka tid i allas kalendrar så att detta inte blir en trång sektor som orsakar längre ledtider än nödvändigt. 

7. Samsyn om kravprofilen

Säkerställ att alla involverade i rekryteringsarbetet har läst och förstått och accepterat kravprofilen. 

Slutligen

Ägna gärna en lite lugnare dag till ditt kravprofilsarbete. Avsätt helst ett par timmar för att lyckas kicka igång och använda ditt system 2 (Daniel Kahneman). Helst också tillsammans med någon som kan hjälpa dig att utmana dina invanda tankemönster. Och kom ihåg - det krävs både tid och struktur för att lyckas.

Vill du veta mer om hur du kan jobba med att ta fram en kravprofil på ett effektivt sätt för att förbättra din rekrytering? Hör gärna av dig till mig! 

Josefin Malmer, grundare och konsult