Kompetensramverket i kombination med tester

För att försäkra dig om att ditt rekryteringsarbete hjälper dig att hitta rätt person så behöver du se till att varje del fokuserar på att identifiera kompetenserna du söker – de formella och de personliga. Genom att använda dig av kompetensramverket som vi på HOME of Recruitment har tagit fram så kan du få till en struktur som hjälper dig att hålla en röd tråd genom hela processen, så att det är just kompetenserna du utvärderar i de olika stegen.

HOME of Recruitments Kompetensramverk

I den här artikeln hänvisar vi till vårt eget Kompetensramverk. Om du ännu inte har testat det så kan du ladda ner det här. 

Ny uppmaning till handling

Hur kan kompetensramverket kopplas ihop med testerna?

Vårt kompetensramverk utgår från femfaktormodellen och logisk slutledningsförmåga. De tolv adjektiven som finns i vårt ramverk kan alltså kopplas till de sex olika dimensioner som arbetspsykologiska testverktyg kan mäta – målmedvetenhet, emotionell stabilitet, öppenhet, extraversion, vänlighet och generell problemlösning.

Det innebär att samma kompetenser som du valt i ramverket och tagit med i din kravprofil finns att undersöka i alla delar av processen - även i den delen där du använder dig av tester.

Olika typer av tester

För dig som inte har använt dig av tester innan så är det bra att få en insikt i vilka olika typer av tester och verktyg som finns på marknaden. Här kan du läsa en kort artikel om vad tester är: Så fungerar personlighetstest!

Är du i skedet där du försöker att utvärdera och välja testleverantör så har vi en guide som kan hjälpa dig i det - klicka nedan så kan du läsa den direkt. 

Ny uppmaning till handling

Kravprofilsarbete

Ramverket är en viktig grund i kravprofilsarbetet och används för att definiera de personliga egenskaper som krävs i en aktuell rekrytering. Om du vill ha tips på hur du gör för att skapa en bra och genomarbetad kravprofil så kan du läsa om det i den här artikeln - Tips för kompetensbaserad kravprofil.

När kravprofilen är klar lägger du upp urvalsprocessen med kravprofilen och de valda personliga kompetenserna som en tydlig röd tråd genom alla steg. På så sätt får du till en kompetensbaserad, strukturerad rekryteringsprocess.

Låt kravprofilen vara din utgångspunkt i allt - från annons, första urval, tester, intervju, arbetsprov till referenstagning. 

Hur får man till kopplingen mellan HOME of Recruitments kompetensramverk och testverktyg?

 1. Välj personliga kompetenser

  Vår rekommendation är att du väljer ut helst tre, max fyra personliga kompetenser när du gör kravprofilsarbetet. Ofta önskar man fler eller rent av alla personliga kompetenser för sin rekrytering, men eftersom det är nästintill omöjligt att hitta den person som möter alla dessa krav, och eftersom det är orimligt att hålla i en så lång intervju som krävs för att bedöma så många kompetenser, rekommenderar vi dig att begränsa dig till max fyra.

  Bild-kompetenser

  Bild: Kompetenserna i HOME of Recruitments Kompetensramverk

 2. Gör kopplingen till testerna

  Beroende på vilka kompetenser du valt är det sannolikt några skalor och delar av testverktygen som är mer relevanta att titta på än övriga. Om du exempelvis har valt strukturerad, resultatorienterad och analytisk som de tre allra mest avgörande personliga kompetenserna för den aktuella tjänsten, är det antagligen femfaktorn målmedvetenhet som mäts med ett normativt femfaktortest, och logisk slutledningsförmåga som mäts med ett kapacitetstest som är de allra mest intressanta delarna av testresultaten att titta på. Vilka delar av testverktygen som det handlar för just dina val, ser du genom att titta på det som står inom parentes bakom varje vald personlig kompetens i ramverket.

 3. Rigga testprofilen för den aktuella rekryteringen

  Hur detta steg exakt går till beror såklart på vilken testleverantör du har. Vissa leverantörer av tester har egna kompetenramverk, som kan göra detta steg lite mer utmanande. Det är nämligen inte alltid helt enkelt att förstå vad testleverantörernas kompetenser innehåller ”under huven”, alltså vilka delar av personlighetstest och/eller logisktest som påverkar resultatet i den valda kompetensen hos testleverantören. 

  Be din kontaktperson hos testleverantören om att få detta redovisat för dig så att du har koll. Eller ta hjälp av din kontaktperson för att skapa ett testprojekt som hänger ihop med valda personliga kompetenser från vårt ramverk. Eftersom det står tydligt vilka faktorer och/eller logiktest som valda kompetenser bäst mäts med, är det ofta inte särskilt klurigt att rigga testprofilen. 

Inspirationscase: Aspia uppdaterade sin urvalsprocess och lanserade allt digitalt

Aspia-case-HOME-of-recruitment

 

 

 

 

 

 

 

 

I den här casebeskrivningen får du ta del av hur vi tillsammans med Aspia tog fram en träffsäker, kandidatvänlig och effektiv rekryteringsprocess för juniora konsulter inom Accounting och Payroll. 

Till Aspia inspirationscase 

Vill du fördjupa dig ännu mer? 

Om du vill förstå mer om forskningen som vårt kompetensramverk bygger på så tipsar jag dig om avsnitt #92 av Rekryteringspodden. Vill du fördjupa dig än mer finns också avsnitt #90 där jag intervjuar Sofia Sjöberg om femfaktormodellen och personlighetstester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du är också välkommen att slå mig en signal om du vill ha mer information kring hur vårt ramverk används tillsammans med olika tester. 

Lycka till med ditt rekryteringsarbete!

Josefin Malmer, medgrundare och konsult

Josefin-sv