HOME + Assessio = SANT

Assessio är en av HOME of Recruitments goda grannar. Här berättar Emma Engebretzen, konsultchef på Assessio, om deras nya verktyg MAP-X och MATCH-V. 

Hej Emma, vi är så glada över vårt samarbete med er! Vad var anledningen till att ni ville ha ett partnerskap med oss på HOME of Recruitment?

Ja, även vi är glada för detta! När vi väljer samarbetspartners så är det viktigt att de delar vår vision om Zero Talent Waste. Att man aktivt arbetar för ett mer inkluderande arbetsliv där potential tas tillvara och inte kastas bort, vilket idag faktiskt är fallet. Det arbete känner vi att vi delar med HOME of Recruitment. Ni arbetar för rättvis rekrytering. Ni gör det dessutom väldigt bra och det vill vi stötta så mycket vi kan!

Tackar, Emma. Så kul. Ni har ju nyligen tagit fram två nya testverktyg, vad är anledningen till det?

Ja, både forskning och våra kunder vittnar om en kandidatmarknad som idag går mycket snabbare. Vi ser exempelvis att personer stannar kortare i sina roller jämfört med för bara 10 år sedan samt att den roll man rekryteras till inte längre är statisk. Roller och organisationer utvecklas och man behöver få in personer som kan utvecklas tillsammans med organisationen. Det ställer högre krav på att snabbt komma in i nya arbetsuppgifter, nya teamkonstellationer och fungera högpresterande.

Samtidigt visar studier att negativa beteenden på arbetsplatser får stora konsekvenser. Medarbetare som arbetar för en toxisk chef är 73 % mer benägna att säga upp sig inom ett år. 54 % av medarbetare som presterar på topp är mer benägna att sluta om de arbetar med en toxisk kollega. Hur vi faktiskt beter oss på jobbet får stora konsekvenser!

Allt detta ställer idag högre krav på en träffsäker och relevant rekryteringsprocess med hög kandidatupplevelse. Detta gör också att vi har valt att förstärka med ett test som identifierar riskbeteenden (MAP-X) och ett som matchar individens värderingar mot en organisationskultur (MATCH-V).

Vad mäter MAP-X och på vilken teoretisk grund bygger detta?

MAP-X synliggör toxiska beteenden/riskbeteenden hos individer. Testet bygger på femfaktormodellen och är egentligen inte ett nytt test (inga nya frågor för kandidaten att svara på) utan ytterligare ett ”analysfilter” att titta på kandidaten på.

När har man nytta av att känna till riskbeteenden?

Tidigare har man resonerat att riskbeteenden är viktiga att identifiera när man rekryterar chefer och strategiskt viktiga roller. Men med tanke på hur vår arbetsmarknad idag ser ut (roller förändras, nya teamkonstellationer ... ) så argumenterar vi för att detta alltid är av vikt att titta på detta.

Dessutom i det länge perspektivet. All rekrytering handlar om att få in individer som levererar rätt beteenden i en roll. Ingen av oss är perfekt, vi har alla våra styrkor och utmaningar. MAP-X ger ytterligare en dimension till självinsikt och förståelse för hur jag kan upplevas i olika situationer. Genom att få en insikt i detta kan man också börja arbeta fokuserat med mer funktionella beteenden i dessa situationer. På det sättet knyter vi tydligare ihop rekrytering med onboarding och utveckling.

Vad mäter MATCH-V och på vilken teoretisk grund bygger detta?

MATCH-V är ett verktyg som mäter individens värderingar. Testet bygger på Self Determination Theory som är en väldokumenterad motivationsteori. Det unika med MATCH-V är att du får kopplingen mellan individens värdering och vilken typ av organisationskultur som denne högst troligt trivs bäst i. Som organisation kan man även ”ställa in” sin kultur och på detta sätt matcha kandidater gentemot denna.

Spännande! Och när har man nytta av det?

Vi vet att engagerade medarbetare stannar längre på sina arbetsplatser. Så för att säkra att vi inte arbetar endast med en person-job fit utan även med en person-cutlrue fit så behövs MATCH-V. Man kan även tänka att detta tajtare knyter ihop Employer Branding med Talent Acquisition. Exempelvis kan man på sin hemsida låta kandidater testa och se om de skulle trivas hos oss.

MATCH-V är även ett verktyg för att arbeta medvetet med sin kultur. Genom att definiera sin önskvärda kultur kan man göra en GAP- analys mot nuvarande kultur. På detta sätt kan man sedan medvetet prioritera utvecklingsaktiviteter för att arbeta framåt. Helt enkelt generera en högre ROI på de utvecklingsinsatser som man väjer att prioritera.

Vad tror ni kommer ske inom den närmsta framtiden inom er bransch?

Oj, vilken spännande fråga! Jag tror vi kommer se att insikter som skapas via tester används i fler processer inom hela organisationen, även utanför HR. Jag tror också att vi har en stor grupp som kommer kräva mer från sin data, nämligen alla kandidater. Väldigt spännande tycker jag!

Om du skulle ge några råd till den som står inför att välja testleverantör, vilka skulle det vara?

Försök att tänka större än rekrytering! Säkerställ att ni tar in verktyg som ni kan använda i fler HR- processer. I slutändan handlar det om att skapa rätt beteenden i olika roller. Då är urval en del men sen börjar jobbet - att utvecklas i vardagen!

Stort tack Emma!

Om du är nyfiken på detta med testverktyg vid rekrytering kan du läsa mer här. Tveka aldrig att kontakta oss om du vill ha stöd och hjälp vid val eller användande av testverktyg.