Webinar | "Hur får vi alla våra chefer att rekrytera kompetens-baserat?"

För att hjälpa fler verksamheter att få svar på den frågan anordnar vi ett webinar med fokus på offentlig sektor. Vi har bjudit in två gäster som ska dela med sig av värdefulla insikter och råd genom att dela med sig av sina egna erfarenheter. 

Att få alla chefer som är involverade i rekryteringsarbetet att anamma och följa det kompetensbaserade arbetssättet är en av de stora frågorna för HR avdelningar idag. Särskilt svårt är det hos arbetsgivare där cheferna hanterar majoriteten - eller precis alla - momenten i rekryteringsprocesserna själva. Hur gör andra inom offentlig sektor för att lösa utmaningen?

Maria Jansson och Josefin Malmler har bjudit in Ellen Fridner, Sektionschef rekrytering på Trafikverket och Nina Angermund-Carlsson, HR specialist på Botkyrka kommun för att dela med sig av hur de har gjort för att stärka cheferna i det viktiga arbetet med att rekrytera rätt medarbetare till sina team, och samtidigt förhålla sig till offentlighetsprincipen och/eller förtjänst och skicklighet. 

Vi kommer att tala om allt från hur rekryteringsfunktionen är organiserad, utformningen av rekryteringsprocesserna, rollfördelning mellan HR och rekryterande chef och vad som ligger i verktygslådan för rekryteringsarbetet till hur dessa stora arbetsgivare valt att lägga upp utbildningen av samtliga chefer i hantverket kompetensbaserad rekrytering. 

Ta del av deras berättelser - klicka här för att anmäla dig till vårt webinar!

Deltagare-webinar-blogg

Nina Angermund-Carlsson, HR specialist och Ellen Fridner, Sektionschef rekrytering på Trafikverket.