Webinar

Hur får vi cheferna att rekrytera kompetensbaserat?

Webinar med fokus på offentlig sektor och två inbjudna gäster som delar sina erfarenheter. 

Ellen Fridner från Trafikverket och Nina Angermund-Carlsson från Botkyrka kommun delar i det här webinaret med sig av hur de har hjälpt sina chefer att rekrytera kompetensbaserat. 

Registrera dig längre ner för att se det on-demand.👇🏼

Deltagare-webinar-Botkyrka-Trafikverket

Om webinaret

Att få alla chefer som är involverade i rekryteringsarbetet att anamma och följa det kompetensbaserade arbetssättet är en av de stora frågorna för HR avdelningar idag. Särskilt svårt är det hos arbetsgivare där cheferna hanterar majoriteten - eller precis alla - momenten i rekryteringsprocesserna själva. Hur gör andra inom offentlig sektor för att lösa utmaningen?

Vi bjöd in Ellen Fridner, Sektionschef rekrytering på Trafikverket och Nina Angermund-Carlsson, HR specialist på Botkyrka kommun för att dela med sig av hur de arbetar för att stärka cheferna i det viktiga arbetet med att rekrytera rätt medarbetare till sina team, och samtidigt förhålla sig till offentlighetsprincipen och/eller förtjänst och skicklighet. 

Tillsammans med Josefin Malmer och Maria Jansson, HOME of Recruitment, diskuterar de allt från hur rekryteringsfunktionen är organiserad, utformningen av rekryteringsprocesserna, rollfördelning mellan HR och rekryterande chef och vad som ligger i verktygslådan för rekryteringsarbetet till hur dessa stora arbetsgivare valt att lägga upp utbildningen av samtliga chefer i hantverket kompetensbaserad rekrytering. 

Anmäl dig för att se det on-demand.

Länken till inspelningen kommer till din mailadress.