HOME + ReachMee = SANT

HOME of Recruitment samarbetar med ReachMee. I deras systemstöd finns vårt kompetensramverk, mallar och kompetensbaserad intervjufrågor.

Här finns möjlighet att i efterhand lyssna på det webinar som Katarina Riml höll tillsammans med ReachMee i slutet av 2019 med rubriken "Kompetensbaserad rekrytering i praktiken".

Alla våra mallar, vårt kompetensramverk och våra kompetensbaserade intervjufrågor finns tillgängliga helt gratis för de kunder som använder ReachMees KBR-modul. Kontakta oss eller ReachMee för mer information.

Om du är intresserad av vår hjälp med att implementera det kompetensbaserade arbetssättet i er verksamhet så är du varmt välkommen att kontakta oss!