Vi gillar att dela med oss. Av kunskap, erfarenheter och möjligheter.

Så hanterar du utmaningar under intervjun

Det kan uppstå många olika utmaningar vid intervjusituationen. Här ger vi dig några tips som är bra att ha med sig för de vanligaste utmaningarna vi mött. 

Ju fler intervjuer du håller, desto mer van blir du givetvis, och då hittar du också lösningar på situationer som uppstår. Här är några av de utmaningar som vi vet förekommer, och våra tips på hur du hanterar dem:

Tysta eller pratsamma kandidater

En kandidat som är lite tystare behöver du ge en aning extra tid att svara. Det är lätt hänt att man själv börjar prata extra mycket, eller i värsta fall kanske till och med börjar svara i kandidatens ställe. Våga istället vara tyst någon extra sekund, så kan mer information komma. Det kan vara en person som helt enkelt reflekterar lite extra innan hon svarar. Du kan även behöva ställa några extra följdfrågor till en tyst kandidat för att få fram tillräckligt med information.

En kandidat som tvärtom är väldigt pratsam kan du behöva avbryta. Särskilt om kandidaten bär iväg och berättar om något som inte alls är relevant för din kravprofil. Du får mycket information, men om helt fel saker. Säg då vänligt något i stil med att ”Det du berättar är intressant, men nu behöver vi gå vidare för att hinna med”. Du kan även redan initialt i intervjun nämna att du kanske behöver avbryta kandidaten ibland under intervjun för att hinna med allt. Då blir det enklare att hoppa in och styra tillbaka kandidaten när det väl behövs.

Interna kandidater

Interna kandidater kan vara knepiga att intervjua, särskilt om du känner kandidaten väl. Eftersom att en intern kandidat givetvis ska gå igenom samma intervju med samma intervjufrågor som de externa kandidaterna, kan det vara läge att någon kollega intervjuar kandidaten. Du kan eventuellt sitta med och lyssna och anteckna. Generellt är rekommendationen att en intern kandidat ska gå igenom samma process och få samma information som de externa kandidaterna. Det ger en rättvis bedömning, vilket ger bra förutsättningar oavsett om den interna kandidaten får rollen eller inte. Både den interna kandidaten såväl som teamet och andra får en tydlig bild av att det är den bäst lämpade kandidaten som fått rollen, baserat på kravprofilen och inte andra irrelevanta faktorer.

Flera intervjuer i rekryteringsprocessen

Om ni genomför flera intervjuer under en och samma rekryteringsprocess, fundera över vad varje enskild intervju syftar till. Kandidaten ska inte behöva svara på samma frågor ett flertal gånger, utan säkerställ att inriktningen på intervjuerna i så fall är olika. Ett alternativ är att en person med specialistkunskaper om rollen fokuserar på de formella kompetenserna i en intervju och kanske även pratar kring sökmotivation, medan en annan person fokuserar mer på de personliga kompetenserna. Det är inte ”ju fler intervjuer desto bättre” som gäller. Avsätt den tid och det antal intervjuer som är rimligt utifrån både er bedömning såväl som kandidatens bedömning av er och upplevelse av rekryteringsprocessen.

Lycka till!

Är du rekryterare själv och önskar gå vår Diplomeringsutbildning i kompetensbaserad rekrytering? Läs mer och anmäl dig här. Vill du erbjuda alla som rekryterar hos er en utbildning i intervjuteknik? Här finns all information om våra olika upplägg, både klassrumsundervisning, digitalt och ett blended upplägg. Tveka aldrig att kontakta någon av oss om du har funderingar kring något som har med rekrytering att göra.