Stiftelsen Skansen söker en HR-partner

Skansen ska tillsätta en HR-partner och HOME of Recruitment har fått det ärofyllda uppdraget att hantera rekryteringen. Vi bad Maria Hernebro, HR-chef på Skansen om en intervju för att dela med sig av kulturen och de områden som ligger i fokus för HR framåt.

Varför tycker du att man ska söka jobbet som HR-partner hos Skansen?

"Rollen som HR-partner erbjuder en bredd av arbetsuppgifter i nära samarbete med Skansens chefer och medarbetare. Du får vara med på en fortsatt utvecklingsresa där digitalisering och förändringsledning står högt på agendan, och du arbetar i ett team där medarbetarnöjdheten är hög och riktningen framåt är tydlig. Skansen är en underbar arbetsplats. Miljön, engagerade kollegor och utvecklingsresan är helt enkelt fantastisk!"

Hur skulle du med tre ord beskriva dig själv som chef?

"Det är egentligen ganska oviktigt hur jag själv beskriver mitt ledarskap. Det som är viktigt är ju hur jag uppfattas av mina medarbetare. Så jag ställde frågan till dem och de svarade direkt; Tydlig, engagerad, otålig och omtänksam. Jag blir glad när jag får höra dessa ord och vill gärna beskriva mig på det sättet."

Maria-Skansen
Maria Hernbro, HR-chef Stiftelsen Skansen

..och många som är nyfikna på rollen och på dig undrar säkert också hur du ser på HR:s roll i verksamheten?

"På Skansen har HR fått en betydande roll och vi har under det senaste året lanserat många nya processer, arbetssätt och digitaliseringsinitiativ.
Vi har kommit en bit på utvecklingsresan men det finns så mycket mer som vi behöver göra för att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare.
Jag ser HR som en strategisk och affärsdrivande samarbetspartner som bidrar med stöd och styrning för chefer – det ska vara lätt att göra rätt. Ett utvecklat ledarskap gynnar alla medarbetare
."

Berätta lite kort om din bakgrund, vad gjorde du innan du kom till Skansen? Och vad gjorde att du valde att komma till Skansen?

 

"Jag kommer ursprungligen från försäljningssidan och har under många år jobbat som säljare och Butikschef. Sen valde jag att utbilda mig till Personalvetare med en pedagogisk fördjupning, och har haft olika HR chefsroller inom flera typer av verksamheter. Privatägda likväl som börsnoterade bolag såsom Twilfit/Lindex, Venue Retail Group, Plantagen och Martin & Servera gruppen. Jag har mestadels arbetat i Norden men även med länder som Tyskland, Nederländerna och Kina.

Att tacka ja till Skansen tog inte lång tid!
Jag har inte tidigare arbetat med Stiftelser eller delvis skattefinansierade verksamheter. Så detta var något nytt för mig och nya erfarenheter lockar mig. Själva uppdraget – att utveckla en modern HR funktion med effektiva processer var självklart också lockande!
"

 

Mindre-Skansen-2

Vad ser du mest fram emot det kommande året, i rollen som HR-chef för Skansen? 

"Jag ser att vi har 5 stora områden som vi behöver fokusera på under de kommande åren: Tillit, digitalisering, diversifiering, kompetensutveckling och hälsa. Det är stora områden som kommer att innefatta många olika initiativ och aktiviteter.

 • Tillit 

  "Ett centralt ord för framtiden är tillit. Kultur, ledarskap och självdrivande medarbetarskap behöver gå hand i hand på ett tydligare sätt än tidigare och i detta arbete ser vi att HR-funktionen har stor möjlighet att bidra till att skapa en tillitsfull och ansvarstagande organisation."

 • Digitalisering av HR 

  "Automatisera det vi kan inom HR; processer för lärande, nyckeltal, successionsplanering, analys och alla övriga HR-processer så långt det är möjligt. I en värld av digitaliserade processer blir det oerhört viktigt att värna om de mänskliga kompetenserna – det är det som vi på HR ska fokusera på."

 • Diversifiering

  "Vi har aldrig någonsin tidigare varit så diversifierade på Skansen. 
  Vi är fler generationer i arbete tillsammans än någonsin, vi har fler internationella samarbeten och fler kulturer i våra organisationer än tidigare. Lägg till alla ”gigare” och samarbetspartners och du finner en intressant mix i organisationen. Detta kräver att vi verkligen arbetar för att skapa förutsättningar för att optimera våra medarbetares prestation baserat på olikheter."

 • Strategisk kompetensutveckling

  –strategisk organisationsplanering, ledarskapsutveckling, kompetensförsörjning och omskolning.

   "Vi behöver säkerställa förmågan att skapa ständig kompetensutveckling. I takt med digitaliseringen förändras yrkesroller, vissa arbetsuppgifter försvinner och nya tillkommer. Kravet på kontinuerligt lärande ökar och vi behöver arbeta aktivt med att öka förståelsen och möjligheter för ständig kompetensutveckling. Förmågan att vara kreativ, våga prova nytt och snabbt kunna lösa problem i en föränderlig värld är en mänsklig kompetens som bäddar för framgång hos både medarbetare och Skansen."

 • Hälsa och välmående
  "Det är dags att vi alla inser att medarbetare som presterar bra på ett hållbart sätt är människor som är välmående och friska. Detta har HR-funktionen länge fokuserat på men vi tror att frågan generellt behöver utvecklas än mer. Som HR-funktion ska vi arbeta proaktivt med att stötta organisationen mot hälsa och välmående."

Mindre-Skansen

Sök tjänsten eller tipsa vidare

Är du Skansens nya HR-partner, eller är det någon i ditt nätverk du vill tipsa om tjänsten? Jobbannonsen hittar du här, och du är även välkommen att kontakta Anki Stafwerfeldt om du har några frågor kopplat till tjänsten. 

Stärk HR och TA-teamet med vårt rekryteringsstöd

Vi är specialister inom HR och Talent Acquisition (TA), och erbjuder inte bara en tjänst – utan ett partnerskap. Läs mer om våra tjänster inom rekrytering och om hur vi förvandlar dina rekryteringsutmaningar till framgångshistorier här - REKRYTERINGSSTÖD FÖR HR & TA