Rekrytering av en Brand Manager Wine och en Marknadsanalytiker till Arvid Nordquist

Arvid Nordquist är en av våra kunder där vi hjälpt till att rekrytera specialistroller i form av en Brand Manager och en Marknadsanalytiker. Vi bad Jonas Öhman, Country Manager på Arvid Nordquist Sverige om ett utlåtande om samarbetet med Anki Stafwerfeldt och övriga teamet inom rekrytering.  

Jonas-Ohman-AN

Hur skulle du beskriva vårt samarbete? Är det något som står ut i jämförelse med andra samarbeten?

"Redan vid första mötet så kändes det som att Anki och teamet på HOME inte var som alla andra rekryterare. I förarbetet så lade ni inte bara vikt vid att förstå vad eller vem vi söker, utan även vilka och vad vi är som företag, som team och vem jag som chef är för att skapa en bra match med framtida kandidater."

"Ett par saker som sticker ut är ändå att Anki tog ett möte inte bara med mig som rekryterande chef, utan även ett separat möte med mina teammedlemmar (utan mig) för att få en så rättvisande bild som möjligt även för kandidaten. Rekryteringsansvaret är inte enbart gentemot mig som rekryterar, utan även kandidaten och det tycker jag HOME gör extra bra. Utöver det så är kandidatpresentationerna otroligt tydliga utifrån den process som HOME arbetar efter, och väldigt användbara."

Vad blev resultatet? Hur väl levde vi upp till förväntningarna i själva leveransen och vad har det inneburit för dig och verksamheten? 

"Många av de egenskaper samt insikter som HOME presenterar om kandidaterna tar jag med mig i vardagen när kandidaten blivit en kollega, och de hjälper mig otroligt mycket med att förutse och förstå hur kollegan agerar i olika situationer och vilka styrkor och utvecklingsmöjligheter den har, på en nivå som jag inte sett tidigare.  Fantastiskt bra för mig som chef från kandidat till kollega, till utvecklingssamtal. Kvalitet rakt igenom.

Skulle du rekommendera oss till andra?

"Ja, självklart skulle jag rekommendera er som första valet i en rekrytering. Värdegrunden och processen som ni arbetar efter hjälper mig inte bara att hitta rätt medarbetare, utan stärker även min förmåga och förutsättningar att bli en bättre ledare och skapa långsiktiga och kvalitativa rekryteringar."

Vi är väldigt glada för dina fina ord Jonas, och för vårt samarbete! 

Vill du veta mer om hur vi hjälper företag att rekrytera ledare och specialister? Läs mer om det här, och kontakta gärna oss om du vill veta mer.