Rådgivning och coaching för dig som har en TA-chefsroll

I en tid där kompetensförsörjning är en kritisk fråga för alla organisationer blir Talent Acquisition-teamets förmåga att skapa förutsättningar för ett effektivt och träffsäkert rekryteringsarbete avgörande - men hur gör man? Med utgångspunkt i våra egna erfarenheter av rollen som TA-chef i olika organisationer har Katarina Riml och Louise Thulin nu tagit fram ett upplägg för coaching av TA-managers, som stöd för alla TA-chefer därute.

Utmaningar inom Talent Acquisition (för en TA-chef)

Få ansvarsområden kombinerar en så strategisk prioritering med så många operativa utmaningar. Vi vet att du som har en TA-chefsroll har ett stort behov av ett bollplank för att hantera alla de utmaningar du ställs inför. Och vi vet också att många saknar det stödet och känner sig ensamma i sina roller.

Många TA-chefer har en roll som är en del av en HR-avdelning, och rapporterar till HR-chef eller någon form av Talent-chef. 

Deras team har höga leveranskrav på sig och brottas kanske samtidigt med resursbrist, kompetensbrist eller omoderna verktyg som gör det svårt att skapa en kvalitativ rekrytering.

En del behöver även hantera en vana i verksamheten som bygger på att styra sig själv inom rekrytering, och som samtidigt har ont om tid att ägna åt det. 

Det kan också saknas kollegor som har aktuella kunskaper inom Talent Acquisition (förutom TA-teamet om det finns ett sådant), och då har du heller inte så många att bolla utmaningar och strategiska frågor med förutom HRBP och HR-chefer. Men de är sällan uppdaterade inom det senaste trenderna och verktygen inom Talent Acquisition. 

Lösningen - anpassad one-to-one rådgivning och coaching 

För att hjälpa TA-chefer att hantera sina utmaningar har erbjuder vi nu personlig one-to-one rådgivning med våra seniora rådgivare Katarina Riml och Louise Thulin.

De ger dig råd och stöd kring hur du bygger upp, driver och utvecklar en TA-funktion på ett sätt som optimerar leveransen, och möjliggör utveckling och variation för ditt team.

Katarina-intervju Louise-intervju

Katarina Riml och Louise Thulin, strategiska rådgivare

Katarina om behovet: 

”Jag har arbetat i många år som både TA-specialist och sedan som TA-chef/Head of Talent Acquisition i en större organisation. Jag kände mig ofta ganska ensam i rollen, och det saknades kollegor som förstod mina utmaningar som jag kunde bolla med. Många gånger kunde jag fundera över om jag fattade rätt beslut, och jag kände ofta att jag saknade en annan erfaren TA-specialist att kunna bolla vissa saker med, då det inte går att ta allt i teamet”.  

Både strategisk rådgivning och operativt stöd

Med vår Coaching för TA-managers får du stöd i alla frågor och utmaningar - av både operativ och strategisk karaktär - för att kunna effektivisera och förbättra TA-teamets rekryteringsarbete. Du får rådgivning i frågor kopplat till process, leveransmodell, arbetssätt och verktyg. Vi kan också hjälpa dig att bedöma resursbehov eller att få guidning i hur du skapar ett business case för en intern rekryteringsfunktion som hjälper er att uppfylla era mål. 

Boka in coaching med start efter semestern, och ge dig och teamet en bra start i höst.

Vi tar oss an ett begränsat antal coachinguppdrag, så boka en coaching med oss redan nu med start direkt efter semestrarna. Då kan du gå på semester med vetskapen om att du får stöttning i att bygga upp, driva och utveckla TA-funktionen i höst. 

Läs mer, och gör en intresseanmälan här:

Coaching-TA-managers-HOME-of-Recruitment

Katarina Riml är partner och senior konsult med 20 års erfarenhet inom HR-området, från både privat och offentlig sektor, bland annat på Solna Stad. Hon har lång erfarenhet av att bygga upp, utveckla och leda TA- och HR-funktioner, och av att arbeta med utveckling av organisation, arbetssätt och verktyg för att skapa affärsvärde och samhällsnytta.  

Louise Thulin är senior konsult med lång erfarenhet av att bygga upp och utveckla rekryteringsfunktioner inhouse. Hon har en bakgrund inom kompetensintensiva organisationer i konsultbranschen - management consulting och IT-konsultbranschen - bland annat från PWC. Louise har också arbetat som Head of TA under många år och även haft uppdrag som interim TA-chef. 

Vill du få hjälp att identifiera och prioritera era utvecklingsinsatser? 

Boka ett samtal med Katarina eller Louise och få deras input på hur du kommer framåt på bästa sätt. Läs mer här, och skicka in en kontaktförfrågan så återkommer de inom kort.