Vi gillar att dela med oss av kunskap, erfarenheter och möjligheter

Kandidatupplevelse - ni är två som väljer!

Ni är två som väljer! Hur ni hjälper kandidaten att fatta sitt beslut är en viktig del av kandidatupplevelsen.

Arbetsgivare såväl som kandidaten funderar, samlar in information, utvärderar och kommer allt närmare ett beslut. ”Är den här kandidaten rätt för rollen och i teamet?” ”Vill jag spendera större delen av min vakna tid hos den här arbetsgivaren under de kommande åren?”

Två parallella processer. Borde inte arbetsgivare därför vara ännu mer angelägna om att kandidaterna får tillräckligt med information för att fatta ett väl grundat beslut? Ingen tjänar på att en kandidat väljer att gå in i en anställning med en felaktig bild av den nya arbetsgivaren.

Tänk dig en rekryteringsprocess där arbetsgivaren i varje steg av processen förser dig med mer information om dem. Precis som de lär känna dig bättre under vägen, får du allt djupare kunskap om dem. Du blir serverad filmer som beskriver och visar hur jobbet går till, frukost med teamet på plats, rundvisningar på arbetsplatsen – allt för att bättre förstå företagets kultur och värderingar. Du får se medarbetarundersökningen, givetvis med en dialog kring vad som händer i teamet och vad som fungerar väl – och vad man arbetar med. Du får ringa referenser på din potentiella chef. Du får prata med kunder eller andra relevanta intressenter.

Kandidater idag söker aktivt efter information om dig som potentiell arbetsgivare, alldeles oavsett. Hur kan du säkerställa att just dina kandidater får tillräckligt med information om dig vid nästa rekrytering? Vissa saker förekommer såklart redan idag. Men hur många har en tydlig satt process för kandidatens utvärdering av arbetsgivaren?

Om du vill veta mer om hur du kan förbättra er kandidatupplevelse så vill vi tipsa om att läsa denna artikel - Förbättra er kandidatupplevelse. 

Du kan också läsa mer i den här guiden. Klicka på bilden för att läsa den direkt eller spara ner den på din dator. 

Ny uppmaning till handling

Är du istället intresserad av att bolla dessa frågor med en extern rekryteringsexpert, tveka inte att ringa till någon av oss eller genom att maila oss här.