96 % av cheferna anser att de redan kan rekrytera

Endast 4 % menar att de inte har tillräckliga kunskaper för att rekrytera. Inte konstigt att det blir lite fel ibland. Här är våra tips för rekryteringsutbildning.

I en undersökning genomförd av ReachMee uppgav hela 84 % av de 170 tillfrågade cheferna att de tycker att ”fingertoppskänsla” är en ganska så effektiv, eller en mycket effektiv metod vid rekrytering. I samma undersökning svarade 99 % av cheferna att de tycker att rekrytering är en viktig fråga. Endast 4 % anser att de har otillräckliga kunskaper inom området. 

Magkänsla eller intuition vid rekrytering ger en massa negativa effekter. Exempelvis visar en studie (IFAU, 2017) att rekryterande chefer oroar sig för att arbetstagare över 40 år har förlorat förmågan att lära sig nya saker, att de slutat vara anpassningsbara och att de inte längre tar initiativ. En annan studie (Carlsson & Rooth, 2007) ger att personer med typiskt arabiska namn har 50 procents lägre chans att bli kallade till intervju. Listan av alla de fördomar som påverkar arbetsmarknaden i stort, och förutsättningarna för att lyckas med kompetensförsörjning hos just er, kan göras lång.

Människans oförmåga till rationella beslut och vår övertro på att vi faktiskt är väldigt bra på just detta, är en stor utmaning i rekryteringssammanhang. Det är också en stor utmaning för dig som ansvarar för rekryteringsarbetet hos just er.  Därför är vår rekommendation att låta rekryteringsutbildning bli en obligatorisk del i alla ledarskapsutbildningar. Inledningen av utbildningen bör enligt oss (vilket tydligt bekräftas av ReachMees undersökning) handla om just alla de rekryteringsfällor som finns. Genom att göra chefen medveten om dessa utmaningar skapas en förståelse för nyttan av det kompetensbaserade arbetssättet.

Läs gärna vår guide till hur du skapar en rekryteringsutbildning för din verksamhet. Ladda ner den genom att fylla i dina uppgifter här.

Chefer som fått utbildning i rekryteringshantverket agerar mer professionellt under intervjun och inser också värdet av återkoppling. Med hjälp av en kompetenshöjning kring rekrytering höjer ni träffsäkerheten i anställningsbesluten, samtidigt som ni ökar kandidatupplevelsen. 

Lycka till med att utbilda cheferna i rekrytering, och tveka inte att höra av dig om du vill bolla tankar och idéer kring hur du får cheferna i din organisation att bli bättre på rekryteringshantverket!