Täby kommun kör blended learning

Under 2019 genomförde Täby kommun i samarbete med HOME of Recruitment en utvecklingsinsats för samtliga cheferna i kommunen, beståendes av olika utbildningsformer. Vi bad dem dela med sig lite kort om bakgrunden till beslutet, hur de lagt upp det och vilken respons de fått av cheferna. 

Samtliga chefer i kommunen genomgår en rekryteringsutbildning i två delar: en digital utbildning följt av en klassrumsutbildning.
Kristina Persson, HR-konsult i Täby kommun, berättar om hur arbetsfördelningen mellan HR
och kommunens chefer ser ut när det kommer
till rekryteringsarbetet:

"Chefen ansvarar för hela rekryteringsprocessen och HR finns som stöd och samrådspart genom hela processen. HR har tagit fram en rekryteringsprocess och har upphandlat avtal med rekryteringsföretag. Vi har även ett systemstöd som stödjer en kompetensbaserad rekryteringsmetodik. Vilket stöd cheferna har att tillgå varierar mellan olika verksamheter, bl a har vi rekryteringsspecialister anställda som är inriktade mot specifika verksamheter. Oavsett vilket stöd man har, är cheferna väldigt involverade och engagerade i rekryteringarna och behöver ha en hög kompetens inom rekrytering."

Varför har ni valt att satsa på att utbilda verksamhetens chefer i rekrytering?

"Vi vill säkerställa att Täby kommun har hög kompetens inom rekrytering med utgångspunkt i kompetensbaserad rekryteringsmetodik och har därför satsat på en rekryteringsutbildning som riktar sig till alla chefer i Täby kommun. Syftet är att höja träffsäkerheten i anställningsbeslutet och öka kandidatupplevelsen. Att förstärka kompetensen inom rekrytering är en av flera aktiviteter som syftar till att underlätta kompetensförsörjningen i Täby kommun."

Hur har ni lagt upp utbildningsinsatsen och varför?

"Vi valde att dela in utbildningen i två delar – en digital utbildning och en klassrumsutbildning. Vi ville ha en mix av flexibiliteten som kommer med den digitala delen följt av möjligheten till fördjupning och diskussion vid en traditionell klassrumsutbildning, det bästa av två världar helt enkelt. Den digitala utbildningen kan cheferna själva välja att genomföra på tid som passar dem, samtidigt som klassrumstillfället har kunnat kortas ner och ägnas åt fördjupning och reflekterande diskussioner."

"En del chefer rekryterar hela tiden, medan andra gör det mer sällan och den digitala utbildningen ger förutom flexibiliteten med tiden också möjlighet att gå tillbaka till materialet i den digitala utbildningen när det är aktuellt att rekrytera."

Vilka reaktioner har ni fått från cheferna?

"Mycket av återkopplingen vi får är positiv, på såväl den digitala delen som klassrumsutbildningen. Många tycker utbildningen är väl strukturerad och matnyttig! Det svåraste är att få tiden att räcka till, vilket gör att vi är glada att vi valt det upplägg vi har."

Tack Kristina för att du ville dela med dig av hur ni valt att lägga upp utbildning inom rekrytering hos Täby kommun!

Tips på fler inspirationscase

Tyckte du detta var intressant? I så fall vill vi tipsa dig om ett avsnitt i Rekryteringspodden där Karin Djurhed och Emma Sjöberg berättar om hur de lyckas utbilda alla ledare inom Region Gävleborg i kompetensbaserad rekrytering. I en verksamhet med 6500 anställda, stor kompetensbrist och ett högt tempo gäller det att hitta ett effektivt och smart sätt att höja kunskaperna hos alla involverade i rekryteringsarbetet. Lyssna på avsnittet här eller läs om samma case här

Vill veta mer om de olika utbildningar vi tagit fram för att hjälpa företag och verksamheter att öka sin kompetens inom rekrytering så hittar du dem här.