HOME + Refapp = SANT

Digital referenstagning är bra på så många sätt. Vi är väldigt glada över vårt samarbete med Refapp som använder vårt kompetensramverk och frågor för referenstagning.

Hej Emelie Dahl, Content Marketing Manager på Refapp, jag har lite frågor till dig kring digital referenstagning och vårt samarbete. Varför har ni valt att ta fram en produkt för digital referenstagning?

Refapps grundare Philip Sjögren såg under sin tid i rekryteringsbranschen behovet och möjligheterna med att digitalisera rutiner och processer. Referenstagning ses ofta som en naturlig del i en rekrytering. Samtidigt har metoden visat sig ha dålig träffsäkerhet. En tjänst för digital referenstagning blev därför ett självklart första steg för oss. Vår övergripande vision är att skapa en fördomsfri och effektiv urvalsprocess med en hög validitet!

Vad är anledningen till att ni kontaktade oss på HOME of Recruitment för ett samarbete?

Även om vi har bakgrund som rekryterare driver vi idag ett mjukvarubolag. HOME of Recruitment är fantastiskt duktiga på att utbilda och föreläsa kring kompetensbaserad rekrytering och träffsäkra urvalsmetoder, direkt till rekryterande chefer och HR. Ni inspirerar oss mycket. Därför är vi så glada över vårt samarbete där Refapp är en av era partners att nämna som verktyg för en mer träffsäker rekrytering.

Men tack, vad glad jag blir att höra detta. Vi är också så glada för vårt samarbete! Berätta gärna också hur det egentligen ser ut med validiteten i referenstagning? 

Absolut, gärna! Den forskning (en metastudie från Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. från 1998) som rekryterare ofta tar del av när det gäller referenstagning är begränsad och över 40 år gammal. Därför är det svårt att med säkerhet säga hur det faktiskt står till med validiteten. Vi vet dock att traditionell referenstagning ofta utförs på ett sätt som minskar validiteten. I en traditionell referenstagning över telefon är det lätt hänt att som rekryterare ställa frågor och följdfrågor utifrån magkänsla. Frågorna till referenserna kommer därför variera och svaren blir svåra att jämföra. Dessutom ställer kognitiv bias till det när rekryteraren tolkar referensens svar under samtalet och antecknar sin bild av det som sägs.

Det är alltid mycket åsikter kring just referenstagning när vi är ute och utbildar både HR och rekryterande chefer. I princip alla tar referenser i sina processer, men åsikterna kring vad referenstagning faktiskt bidrar med spretar åt alla håll.
Så vilka är de främsta fördelarna med digital referenstagning?

Ny forskning inom området visar att du höjer validiteten i dina referenstagningar genom att standardisera och strukturera processen. Med digital referenstagning är det enkelt att skapa frågemallar att använda till alla referenser. Resultatet av detta är en fördomsfri och rättvis referenstagning utan kognitiv bias. När du genomför referenstagning digitalt är både smidigt och värdefullt att använda flervalsfrågor och skallfrågor. Mekanisk tolkning är överlägsen intuitiv tolkning när det gäller att bedöma arbetsprestation och det är enklare att jämföra och se mönster i de svar du får in från referenserna. Du kan ta många referenser utan att det tar upp mer av din arbetstid och du får därmed mer data att utgå ifrån i din bedömning vilket höjer reliabiliteten och därmed validiteten. Slutligen är GDPR och informationssäkerhet en viktig fördel att nämna. Vid digital referenstagning med Refapp samlas och lagras alla uppgifter om kandidater och referenser krypterat, med högsta säkerhet och raderas efter en given tid. Dessutom har referensen möjlighet att verifiera sig och rekryteraren kan spåra ev fusk genom att vi läser IP-adress på respondenterna.

Allt låter ju onekligen toppen. Finns det några baksidor och i så fall vilka?

När vi är ute och presenterar Refapp får vi ibland höra en oro från rekryterare över att de inte kommer kunna ställa spontana följdfrågor. Våra kunder beskriver dock att detta sällan är ett problem. Genom att använda frågeformulär med frågor som ber referensen utveckla sitt resonemang så får rekryteraren ändå en allomfattande bild av kandidaten. Vi uppmuntrar också våra kunder att ringa upp referensen om de upplever att svaret på någon fråga är otillräckligt, tvetydigt och behöver kompletteras.

Vad tycker ni att man ska tänka på när man tar referenser?

Här är några saker att tänka på: Välj referenser med omsorg! Ta så många referenser som möjligt! Ställ kompetensbaserade frågor som knyter an till kravprofilen! Ställ samma frågor till alla referenserna inom samma projekt! Låt referensen svara när och hur det passar dem bäst! GDPR-säkra processen!

Håller helt med dig Emelie. Om ni blickar framåt lite, vad händer i utvecklingen kopplat till referenstagning?

Dels utvecklas Refapp som system i rasande takt med smarta funktioner som underlättar referenstagning. När vi nu gör över 60.000 referenstagningar per år hoppas vi kunna hjälpa forskningen med denna data att faktiskt validera referenstagning, så vi hoppas få bidra med vår data i valideringsstudier. Dessutom kommer vi att hjälpa våra kunder att analysera svaren, att de ställs mot normgrupper av andra svar genom Refapp. Vidare fortsätter vårt samarbete med Anders Sjöberg att använda vår plattform för personlighetsbedömning av kandidater. Vi genomför just nu en pilot med ett stort byggbolag att få fram personlighetsprofil på kandidaten utifrån observerad bedömning, istället för självskattning som personlighetstesten bedömer.

Stort tack Emelie!

Om du är intresserad av att se hur det funkar kan du kontakta oss på info@homeofr.se så berättar vi mer. Vill du lyssna på ett avsnitt av Rekryteringspodden som handlar om just referenstagning hittar du det här.

Tveka aldrig att höra av dig till oss om din verksamhet har behov av utbildning inom rekrytering, en konsult som kan stötta er med rekryteringar in-house eller om du vill ha rådgivning kring processutformning och val av olika verktyg och system.