Kompetensbaserad referenstagning - intervju med Refapp

Ända sedan vi startade år 2017 så har vi samarbetat med Refapp, och under de här åren har mycket hänt. Refapp har verkligen gått i bräschen när det kommer till att utveckla arbetssättet kring referenstagning, och vi är stolta över att ha varit en del i det arbetet. I den här intervjun med Carl-Johan Holmberg, researcher och Business Analyst på Refapp, får du ta del av det allra senaste inom kompetensbaserad referenstagning.

Hej Carl-Johan! Sedan du började hos Refapp så har ni utvecklat sättet att ta referenser ytterligare ett steg. Berätta, varför har ni gjort denna utveckling?

"Hej Josefin! När Refapp lanserades var digital referenstagning ett för många okänt fenomen. Att få människor att sluta ringa till referenser och i stället skicka ut digitala frågeformulär innebar en stor beteendeförändring. För att denna beteendeförändring skulle lyckas fanns en strategi att den digitala referenstagningen skulle efterlikna den analoga referenstagningen avseende exempelvis vilka frågor som ställs till referenserna. Nu när digital referenstagning har normaliserats upplever vi att marknaden är mogen att ta nästa steg och faktiskt förbättra innehållet i referenstagningar."

Det här med reliabilitet har stor påverkan på träffsäkerhet i olika urvalsbeslut. Kan du förklara så där bra som du brukar, hur det här hänger ihop?

"Reliabilitet beskriver hur tillförlitlig mätdatan är i exempelvis ett psykologiskt test. Vi vill helt enkelt veta om vi kan lita på mätdatan och ta reda på i vilken grad resultaten är fria från mätfel. Ett sätt att hantera att psykologiska mätningar innehåller mätfel är att använda flera frågor i stället för en när vi till exempel vill mäta en viss egenskap. Utöver att ställa flera frågor för att mäta samma egenskap kan vi i referenstagningar även höja reliabiliteten genom att samla in data från flera referenser.

Tänk dig att du ska boka ett hotellrum och tar del av betyg från tidigare hotellbesökare. Du hittar två hotell som båda i snitt har fått fyra stjärnor av fem. Det ena hotellets betyg är baserat på tre omdömen. Det andra hotellets betyg är baserat på 500 omdömen. Vilket av de två betygen litar du mest på? Många skulle intuitivt svara att det betyg som är baserat på flest omdömen också är det mest pålitliga. Liknande logik kan appliceras på antalet referenser i referenstagningar. När man tar referenser på det gamla sättet begränsas antalet referenser av den tid rekryteraren kan lägga på att ringa i telefon. Med digital referenstagning kan data samlas in från ett stort antal referenser utan att det påverkar rekryterarens arbetsbelastning.

Sägas bör att reliabilitet är en förutsättning för - men inte synonymt med - validitet. Med validitet avses huruvida vi faktiskt mäter det vi avser att mäta/att mätningen ger oss användbar och värdefull information. För att en urvalsmetod ska vara träffsäker måste den således ha hög validitet. Det räcker inte med acceptabel reliabilitet."

Spännande! Skulle du kunna ge något konkret exempel på hur en referenstagning på det här viset skulle kunna se ut? Låt säga att vi söker en kandidat som är relationsskapande, hur kan frågeställningarna till referenserna då se ut?

"Låt säga att det är du Josefin som har sökt ett jobb och din potentiella arbetsgivare skickar ett digitalt referenstagningsformulär till dina referenser. I det formuläret finns då tre frågor kopplade till det som Home of Recruitment kallar relationsskapande. Dessa frågor är formulerade som påståenden (se nedan). Referenserna får med hjälp av en sifferskala bedöma hur väl respektive påstående beskriver dig. De olika referensernas bedömningar av de tre påståendena slås därefter samman och bildar ett index för “relationsskapande”."

Josefin kliver fram och tar aktivt initiativ i sociala sammanhang

Josefin har lätt för att skapa nya relationer

Josefin är bra på att vårda relationer till kollegor och kunder

 

Questionnaire

Report

 

Låter som en mycket mer träffsäker referenstagning om du frågar mig - snyggt. Och om man nu vill använda sig av det här uppdaterade sättet att ta referenser hos Refapp, hur går man tillväga?

 

Enklast är att ta kontakt med oss via vår webbplats. Följ oss gärna också på LinkedIn för att hålla koll på det senaste inom referenstagning.

I övrigt, vad ser du och dina kollegor på Refapp för trender kopplat till referenstagning?

"Att allt fler börjar inse att referenstagning är den enda urvalsmetoden där informationen om kandidaterna kommer från någon annan än kandidaterna själva. Många vill använda referenstagning för att förhindra att individer som är benägna att uppvisa kontraproduktiva arbetsbeteenden anställs."

Tack Carl-Johan!

Carl-Johan-Refapp

Carl-Johan Holmberg, Refapp 

Tips: webinar om kompetensbaserad referenstagning med Refapp

Om du vill fördjupa dig kring digital referenstagning så tipsar vi om det inspelade webinariet där Josefin, Carl-Johan och David Näsström diskuterar den senaste uppdateringen hos Refapp kring reliabel och valid referenstagning. Här kan du se inspelningen.

Vill du använda HOME of Recruitments kompetensramverk hos Refapp kan du läsa mer om vad som ingår, och även beställa ditt abonnemang, här.