Vi gillar att dela med oss av kunskap, erfarenheter och möjligheter

Vad är kompetensbaserad rekrytering?

Alla pratar om det men vad betyder det egentligen - kompetensbaserad rekrytering? Vi ger vår definition i detta inlägg.

Det finns ingen universal definition. Men det finns samtidigt – oss veterligen – inte heller en enda verksamhet som idag menar att de arbetar på något annat sätt än just kompetensbaserat när de rekryterar. Motsatsen – ”inkompetensbaserad rekrytering” – är inte så aktuell för någon, så klart. Långt ifrån alla verksamheter har dock ett kompetensbaserat arbetssätt för hela sitt rekryteringsarbete, enligt vår definition. Detta är vad vi på HOME of Recruitment anser behöver finnas på plats för att rekryteringsarbetet ska kunna definieras som just kompetensbaserat:

  • Rekryteringen tar avstamp i en väl genomarbetad kravprofil. Kravprofilen är fri från diskriminering.
  • Rekryteringsprocessen struktureras utifrån kravprofilen. Urvalsprocessen ser därmed olika ut beroende på vilken roll som rekryteras till. Varje steg i processen har ett tydligt syfte.
  • Varje urvalssteg utgår från kravprofilen; kompetenbaserad intervju, kompetenbaserat arbetsprov, valida testverktyg som mäter kompetensen som söks, kompetensbaserad referenstagning …
  • Den struktur som satts upp för rekryteringsarbetet följs och hålls fast vid under hela processen, från uppstart till anställningserbjudande.
  • Samtliga personer som är involverade i att fatta anställningsbeslutet är väl insatta i kravprofilen.

Om du är intresserad av att utveckla er verksamhets rekryteringsarbete i linje med detta, så hjälper vi gärna till. Slå oss en signal eller kontakta oss här så hör vi av oss.

Vill du har mer information kan du fylla i dina uppgifter nedan så skickar vi en kort guide vi skrivit på ämnet.