Österåkers kommun får kompetens-förstärkning i chefsrekryteringar

När två av kommunens förvaltningschefer skulle sluta under samma år stod HR-enheten inför två stora ledarrekryteringar. Med insikten om behovet av hjälp utifrån genomfördes en direktupphandling som vanns av HOME of Recruitment. Här delar Hanna Zetterlund, HR-partner på HR-enheten på Österåkers kommun, med sig av samarbetet i de två ledartillsättningarna till kommunledningen.

Intervju med Hanna Zetterlund, HR-partner på HR-enheten, Österåkers kommun.

Arbetet inom Österåkers kommun 

Hanna: ”Österåkers kommun arbetar mot visionen om att vara möjligheternas skärgårdskommun. Här finns det trivsamma småstadslivet, en grönskande landsbygd, samt vår vackra skärgård som är tillgänglig för såväl kommuninvånare som besökare. Österåker präglas av idérikedom och delaktighet. Både medarbetare och invånare är medskapare av vår framtidskommun och tillsammans bidrar vi till en gemenskap och positiv utveckling för kommunens bästa. Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en hållbar framtid.

Kommunen har ungefär 2 000 medarbetare i flera hundra olika yrkesroller. Alla är lika viktiga för att vi ska kunna ge bästa möjliga service till Österåkersborna. Österåkers kommun är en trygg arbetsgivare där du som medarbetare kan känna dig hemma och vara dig själv. Här finns välfärdsjobben där du får valfrihet och möjlighet att påverka ditt arbetsliv. Här får du möjlighet att växa!” 

60679021-91fa-4a7f-8027-0f7e0e8fce90

 

 

 

 

 

 

Behov av två stora ledarrekryteringar  

Under 2023 har HOME of Recruitment genomfört två rekryteringar åt Österåkers kommun - en Samhällsbyggnadsdirektör och en Socialdirektör har tillsatts till kommunledningen.

Hanna om bakgrunden till samarbetet: 

”När två av våra förvaltningschefer skulle lämna verksamheten under samma år stod vi inför två stora rekryteringar. Vi insåg att vi inte hade möjlighet att genomföra det själva och genomförde därför en direktupphandling för att få hjälp av en extern byrå.” 

”Redan vid första kontakt gav ni ett professionellt intryck. Det stod snabbt klart att vi delade syn på hur ett gott rekryteringsarbete ska bedrivas och att ni var lyhörda för våra behov och önskemål. När ni sedan vann upphandlingen blev vi därför mycket glada.” 

Från behovsanalys till kandidatupplevelse 

”Gabriella Huss från HOME of Recruitment genomförde en gedigen behovsanalys som väl kompletterade vår egen, vilket utmynnade i en genomarbetad kravprofil. För mig är det bland annat viktigt att en extern rekryterare går in för att lära känna vår organisation och vårt varumärke, för att kandidaterna ska ges en bra och korrekt bild av oss som arbetsgivare. Det märktes att detta var viktigt även för Gabriella som var en god representant för oss under hela processen - något som återspeglades i kandidaternas upplevelser.”  

"Att ha fått hjälp av HOME har inneburit en stor avlastning för både rekryterande chef och mig som HR-partner i rekryteringsarbetet. I och med Gabriellas professionalism och nära dialog har jag också känt mig trygg i att släppa på kontrollen som jag annars vill ha för att säkerställa en strukturerad process med nöjda kandidater."


”Vi är mycket nöjda med båda processerna och våra nyrekryterade förvaltningschefer. Att ha fått hjälp av HOME har inneburit en stor avlastning för både rekryterande chef och mig som HR-partner i rekryteringsarbetet. I och med Gabriellas professionalism och nära dialog har jag också kunnat känna mig trygg i att släppa på kontrollen som jag annars gärna vill ha för att säkerställa en strukturerad process med nöjda kandidater.”
 

Hanna och Gabriella om samarbetet 

Gabriella: "Det har varit mycket stimulerande och roligt att få göra dessa uppdrag, och med ett kandidatutfall som jag verkligen kan känna mig nöjd och stolt över. Jag tackar Hanna och kollegorna för att de varit inlyssnande och modiga i processen." 

Hanna: ”Jag kan varmt rekommendera er på HOME of Recruitment. Ni är lyhörda, professionella och det märks verkligen att ni vet vad ni håller på med när det kommer till kompetensbaserad rekrytering.” 

Tack Hanna, för fina ord och för ett mycket givande samarbete! 

d84550ed-bdb8-4d8d-83cb-506fe9b11c06  

Hanna Zetterlund, HR-partner på Österåkers kommun, HR-enheten

Vill du också få stöd i dina ledarrekryteringar? 

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig i ditt rekryteringsarbete här, och kontakta Anki Stafwerfeldt om du vill veta mer. 

Nyfiken på att jobba för Österåkers kommun?

Kika in på karriärsidan! -> Jobba i Österåker - Österåkers kommun