Lidingö Stads rekryterings-utbildning

Eftersom rekrytering är decentraliserat och varje chefs eget ansvar, är KBR en viktig kompetens för alla våra chefer, berättar Ida Kristoffersson och Linda Smedenborn.

I Lidingö Stad arbetar 2500 medarbetare inom 260 olika yrken. Rekryteringsarbetet är decentraliserat och varje chef är själv ansvarig för sina egna rekryteringar. Att utbildning i kompetensbaserad rekrytering är en del av Ledarlyftet - det ledarskapsprogram som alla nyanställda chefer går - är därför självklart.

Ida Kristoffersson och Linda Smedenborn är HR-konsulter i Lidingö stad och arbetar brett med chefsstöd. Varje HR-konsult har ett kontakmannaskap mot ett antal chefer som de stöttar i exempelvis rehab, arbetsrättsliga ärenden, ledarskap och rekrytering. På HR-enheten ligger också det strategiska arbetet med utveckling inom respektive område. Här skapas rutiner, metoder och även utbildningar. 

"Vi på HR hjälper till med samtliga platsannonser och stöttar chefer i hela rekryteringsprocessen vid vissa specialisttjänster och alla chefsrekryteringar. Vi har även ett upphandlat rekryteringsföretag som vi tar hjälp av vid vissa rekryteringar", berättar Ida. 

Ida och Linda Lindingö Stad

Berätta om hur ni valt att lägga upp ledarskapsutbildningen Ledarlyftet?

Vårt ledarskapsprogram Ledarlyftet består av totalt 14 träffar med olika teman vi har sett är viktiga för ett gott och hållbart ledarskap. Den röda tråden i alla moment är Ledarmodellen, Utvecklande ledarskap. Flera av tillfällena hålls av egna interna utbildare men för vissa moment tas även externa utbildare in. Linda berättar:

"Att anlita HOME of Recruitment och Katarina Riml för utbildning i kompetensbaserad rekrytering var naturligt för oss, då vi redan använder HOME of Recruitments kompetensramverk".

Det låter ju toppen. Den del som handlar om just rekrytering i Ledarlyftet, hur har ni lagt upp den?

Tillsammans med Katarina Riml på HOME of Recruitment hade vi en heldagsutbildning där Katarina hade fokus på den kompetensbaserade rekryteringen som metod och där vi HR-konsulter kunde knyta an hur den metoden kan användas i praktiken hos oss i Lidingö stad. För oss var det viktigt att det blev en helhet för cheferna så de vet hur de kan använda metoden i våra processer, mallar och system. Under dagen blandades  teori och praktik där cheferna bland annat fick öva på att intervjua, testa sina fördomar i ett quiz och ha dialoger kring rekrytering.

Vilket bra upplägg att dela på innehållet som ni gjorde. Har ni hunnit få någon feedback på utbildningen än och i så fall vad består den i?

Vi fick positiv feedback med kommentarer om att det var ett bra upplägg och många chefer som tycker rekrytering är svårt fick med sig bra tips som gör rekryteringen enklare och roligare. Såhär beskriver Ida utbildningen:

"Vi upplever att många chefer tycker att rekrytering är svårt, så därför tror vi på att försöka skapa förståelse för vikten av att göra en ordentlig rekryteringsprocess på ett så enkelt sätt som möjligt."

Jag kunde inte hålla med mer! Rekrytering är avancerat, men det behöver inte vara krångligt. Att det känns kul och inspirerande är så viktigt för att få till den önskade beteendeförändringen. Vad skulle ni ge för tips till andra som står inför att utbilda verksamhetens chefer i rekryteringshantverket?

Ett tips till andra kan vara att tidigt i utbildningen försöka göra rekrytering lite mer lättsamt och intressant. Vi hade exempelvis ett quiz om generella fördomar som ofta kan uppstå vid rekrytering. Det blev ett roligt inslag och en tankeställare som de hade med sig under hela dagen då det återkom under flera dialoger.

Tack snälla Ida och Linda för att ni delar med er av era upplevelser av vårt samarbete!

Om du är intresserad av att läsa mer om våra olika upplägg för utbildning inom kompetensbaserad rekrytering hittar du det här. Tveka heller inte all kontakta mig eller någon av mina kollegor.

Josefin Malmer