Fem tips för en bra intervjuguide

Förberedelse är a och o för att få till en bra intervju. Att ha en intervjuguide att följa under mötet gör själva intervjun mer träffsäker, kandidatupplevelsen mer positiv och intrycket av dig som intervjuare mer proffsigt. Här är våra fem tips för en bra intervjuguide.

1. Utgå från din kravprofil

Utgå från din väl genomtänkta kravprofil och fundera över vilka delar däri som bäst undersöks genom just en intervju. Kanske kan det vara mer träffsäkert/effektivt/kandidatvänligt att använda andra urvalsmetoder för vissa delar av kravprofilen? 

2. Hur lång ska intervjun vara?

Bestäm dig för hur lång intervju du ska hålla och anpassa antalet intervjufrågor utifrån detta, glöm inte avsätta lite tid för en bra inledning, beskrivning av tjänsten och verksamheten, utrymme för kandidatens frågor och för ett bra avslut med tydlig info om nästa steg i processen - alltför många gånger ser jag för omfattande intervjuguider som varken kandidat eller intervjuare mäktar/orkar med. Här hittar du förslag till upplägg för själva mötet.

3. Skapa bra intervjufrågor

Skapa intervjufrågor som ger dig information om "hur"! "Att" en kandidat har erfarenhet av exempelvis projektledning, en viss bransch eller ledarskap kan vi läsa oss till i hens cv, det är "hur" hen projektlett, dragit nytta av sin branschkunskap eller hur hen bedrivit ledarskap som är intressant, eller hur!? På samma sätt behöver du veta "hur" dina kandidater är exempelvis samarbetsorienterade, nyfikna eller strukturerade. Kanske kan du ha nytta av att utgå från vårt kompetensramverk med tillhörande förslag på intervjufrågor för denna del. 

4. Ha med bedömningsunderlag

Ha med någon form av bedömningsunderlag i din intervjuguide så att du tvingas ha kravprofilen i åtanke när du lyssnar på kandidatens svar. En mekanisk bedömning, dvs att du graderar överensstämmelsen i kandidatens svar med definitionerna kravprofilen ökar träffsäkerheten i intervjuerna enormt. Lyssna på hur vi gör detta i Rekryteringspodden

5. Anpassa till dina just kandidater

Anpassa alla frågor så att de passar dig att ställa och målgruppen (just dina kandidater) att få och svara på. Alltför ofta ser jag intervjuguider med krångliga frågor och stolpigt eller akademiskt språk som varken passar kandidaterna eller intervjuaren.

Stort lycka till med dina kommande intervjuer. Vill du veta mer om hur du kan ta fram bra intervjuguider för att förbättra dina rekryteringar? Hör gärna av dig till mig! 

Josefin Malmer, grundare och konsult