Att bygga en inhousefunktion för rekrytering

Det roligaste jag vet är att få vara med och bygga inhousefunktioner för rekrytering, och de senaste åren har jag givits möjlighet att göra just detta – först i Solna stad, och sedan hos olika organisationer i min roll som konsult på Home of Recruitment.

En viktig princip som jag ser det är att det inte finns en ”one size fits all” när det kommer till utformandet av en inhouse rekryteringsfunktion – utgångspunkten är alltid verksamhetens behov av rekryteringsstöd – men det finns några byggstenar som i alla fall hjälper mig att strukturera utformningen av funktionen: organisation, arbetssätt och verktyg.

Hur organisationen för rekryteringsfunktionen ser ut beror på flera olika saker, men min erfarenhet är att många organisationer vill skapa en flexibel funktion, som kan växla upp och ner utifrån verksamhetens behov, och kraftsamla där det behövs. En framgångsfaktor som jag ser det är också att man skapar en rekryteringsorganisation med tydliga kontaktytor mot verksamheten, med rekryterare som bygger relationer till rekryterande chefer samt kompetens om verksamhetsområden och roller.

När det kommer till arbetssätt ser jag det som avgörande att man utgår från verksamhetens behov av rekryteringsstöd – har man många svårrekryterade roller är det av stor vikt att vässa sitt sätt att arbeta med search/sourcing, och arbetar man med volymrekrytering bör man lägga fokus på att ta fram en effektiv och träffsäker process för detta.

Att utbilda alla som är involverade i rekryteringsarbetet i hantverket, tydliggöra rollfördelningen mellan rekryterande chef och rekryterare samt säkerställa att alla rekryterare arbetar utifrån en kompetensbaserad metodik är andra delar som jag ser ingår i byggstenen arbetssätt.

Verktygslådan för en inhousefunktion inom rekrytering innehåller olika (främst digitala) verktyg som bidrar till ökad träffsäkerhet och ett mer effektivt rekryteringsarbete – ett bra rekryteringsverktyg/ATS är givetvis rekryterarens bästa vän, men även verktyg för att mäta kandidatupplevelse, testverktyg som gör det möjligt att kunna rekrytera på potential, samt verktyg för digital referenstagning är exempel på viktiga verktyg i en inhousefunktions verktygslåda.

Det här är mina tankar kring det roligaste av alla jobb – att bygga och utveckla inhousefunktioner inom rekrytering. Jag vill gärna höra dina tankar och erfarenheter, så hör av dig om du till ta ett samtal med mig kring det. 

Katarina Riml, partner och konsult på HOME of Recruitment

Lyssna också gärna på ett avsnitt av Rekryteringspodden, där jag berättade om hur det gick till när jag byggde inhousefunktionen på Solna stad. 

Rekryteringspodden-avsnitt-6

#6 Intervju med Katarina Riml, Solna stad

Klicka här för att lyssna på poddavsnittet