Kompetensutveckling som gör verklig skillnad.

Höj lägsta nivån hos dem som fattar rekryteringsbesluten.

Varför utbilda verksamhetens chefer i rekryteringshantverket?

  • Bättre anställningsbeslut. Att alla involverade känner sig trygga i rekryteringshantverket och håller sig till de mallar och den process som finns ger mer genomtänkta anställningsbeslut. 
  • En god kandidatupplevelse. Chefernas sätt att bemöta kandidaterna och hur de hanterar de olika stegen längs rekryteringens gång har stor påverkan på kandidatupplevelsen.
  • Högre status. Att rekrytera är svårt. Och viktigt. Genom att utbilda inom rekrytering visar ni som verksamhet att ni tar er kompetensförsörjning på allvar och signalerar att "magkänsla" inte räcker långt.

Vi har utbildat tusentals chefer i rekryteringshantverket genom åren. I alla branscher, statligt, kommunalt och privat. Vi vet vilka frågor som kommer, vad som krävs för att skapa engagemang, när polletterna trillar ner och vad som ger en beståndande beteendeförändring.

Innehållet är beprövat och välfungerande, och det vanligaste upplägget innebär en halvdagsutbildning, men givetvis anpassar vi oss efter just era önskemål och förutsättningar. Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Rekryteringsutbildning för chefer

Här är de områden utbildningen täcker:

  • Rekryteringsfällor - varför behöver vi arbeta strukturerat med mallar och underlag i alla steg?
  • Kandidatupplevelse - hur kan vi skapa ambassadörer bland våra sökande, även de som inte kommer till intervju
  • Kravprofilsarbetet - vad innebär det egentligen att vara kompetent och vikten av ett genomtänkt grundarbete
  • Intervjusituationen - upplägg och intervjuteknik, skillnaden mellan ”traditionell” intervju och en ”kompetensbaserad” intervju. Mycket fokus på att öva tekniken.
  • Referenser och Avslut - hur tar man referenser på rätt sätt och vikten av att tacka nej
 
Önskar ni annat fokus och/eller andra ämnen anpassar vi oss till er.
 
 
REFERENSER

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter här så återkommer vi till dig så snart vi kan.

 

"I stark tillväxt då många positioner ska rekryteras på kort tid så finns det ingen logik i att använda ett traditionellt rekryteringsföretag. Det blir helt enkelt för dyrt! Och därtill kan det ge en pressad process då en rekryterare som jobbar på fast arvode gärna vill komma i mål så snabbt som möjligt."

Läs mer

"Anledningen till att vi valde att anlita HOME of Recruitment för rekrytering av HRBP var att de erbjöd ett lite annorlunda och mer transparent koncept. Samarbetet har från början till slut fungerat fantastiskt bra."

Läs mer

"Med den digitala utbildningen blir flexibiliteten mycket större, och chefen kan avsätta tid att genomgå utbildningen när hen har möjlighet. Den digitala rekryteringsutbildningen ger oss också en bra grund att stå på i organisationen."

Läs mer

Kombinera digital inlärning med klassrumsundervisning

Vi rekommenderar att ni redan innan utbildningstillfället låter deltagarna ta del av teoretiska kunskaper och inspiration genom vår digitala rekryteringsutbildning. På så vis kan vi fokusera än mer på gemensamma reflektioner, övningar och utbyte av erfarenheter när vi väl ses.

Läs mer om vår digitala rekryteringsutbildning och ta del av hur exempelvis Täby kommun valt att lägga upp sin utbildning av ledare inom kommunen. 

Vi ser fram emot att höra av dig!