Fem tips för bättre kandidatupplevelser #94

13 min
sep 2022

Anki och Josefin ger i detta avsnitt fem enkla tips för att göra dina kandidater extra nöjda med rekryteringsprocessen. Vill du läsa fler tips kring kandidatsupplevelse så hittar du flertalet bloggar på samma tema under "kunskapsbanken" här på hemsidan! 

Viktiga takeaways
  • Formulera kontakten med kandidaten med ett personligt språk
  • Ge så mycket information under rekryteringsprocessen som möjligt
  • Stötta kandidaten även inför intervjun genom att förklara hur intervjun kommer gå till
  • Se till att kandidaten känner sig tillfredställd efter att processen är klar, även om det blir ett nej tack
Medverkande
Anki-Stafwerfeldt-circle
Anki Stafwerfeldt, HOME of Recruitment
Josefin-sv
Josefin Malmer, HOME of Recruitment
Om Anki Stafwerfeldt

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering och kandidatupplevelse och agerar bollplank för HR och TA-team som vill skapa en TA-funktion i världsklass. Hjälper även våra kunder att rekrytera chefer och specialister på olika nivåer.

Om Josefin Malmer

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering. Spetskompetens inom rekrytering; kompetensbaserade urvalsmetoder, arbetspsykologiska testverktyg, intervjumetodik, assessment, personbedömning och design av urvalsprocesser.

 

Innehåll i avsnittet 

I dagens avsnitt ger Anki och Josefin konkreta tips på vad man faktiskt bör tänka på för att på allra bästa sätt skapa en kandidatnöjdhet. Anki skjuter till att det är extra viktigt när det är tuff konkurrens om kandidaterna.  

Deras första tips är ett som inte så många tänker på i första vevan; nämligen att skicka ett extra mail till alla kandidater, utöver det klassiska “tack för din ansökan”. Det kan förslagsvis vara när söktiden tar slut där man kanske delar antalet sökande, sätta förväntan på när kandidaten kan förväntas få mer info osv. Kandidaten ska känna den är inne i processen och att nånting faktiskt händer, vilket håller kandidatens intresse uppe.

Det andra tipset handlar om språkbruket och hur man kan formulera en mer personlig touch som kan vara både trevlig och professionell. Man kan introducera sig som avsändare, hälsa trevlig helg eller högtid om något av dem ligger i närtid. Avslutningsvis ska man alltid ge en kommunikationsväg så kandidaterna kan förmedla frågor och funderingar.  

Det tredje tipset är inte en självklarhet för alla, men Anki förklarar fördelarna kring att förmedla mer info än kandidaten kan förväntas få. Man kan här beskriva vad som ingår i rekryteringsprocessen så att kandidaten känner sig insatt och trygg. Man kan länka till sin hemsida där de kan se mer info, så kandidaten kan känna att det är viktigt för arbetsgivaren att kandidaten får den info som denne behöver. Man måste komma ihåg att inte bara lyfta det bra, men när kandidaten väl kommer till intervju har man skyldighet att även förmedla utmaningar med rollen. Vartefter kandidaten går vidare, desto mer transparens och insyn kan kandidaten få ta del av.  

Avsnittets fjärde tips fokuserar på vad man kan göra inför en intervju, där man faktiskt kan coacha kandidaten för att ge goda förutsättningar. Som kandidat kan man ha funderingar kring klädkod, vägbeskrivning, hur man hittar i kontorsbyggnaden osv. Att förklara upplägget för intervjun kan vara avgörande för en lyckad intervju, såsom den kompetensbaserade metoden där man blir tillfrågad om specifika erfarenheter; här kan man exempelvis länka till HOME of Recruitments hemsida eller något poddavsnitt för att ge mer insyn i ämnet.

Det avslutande tipset gäller när rekryteringsprocessen väl är avslutad. Kandidaten som fått tjänsten ska känna sig välkommen till teamet, klassiskt här brukar vara att skicka hem en blomma med en liten hälsning när man skrivit avtal. Viktigt är såklart att få preboarding där man får all info om vad man kan förvänta sig. De som inte får rollen får man inte heller glömma bort; de måste få detta förmedlat på ett bra sätt, helst via ett telefonsamtal där kandidaten får chans att ställa eventuella frågor.