Seriös rekryterare se hit!

Har du någonsin stött på en oseriös rekryterare? Tyvärr tror vi att svaret på frågan är ja. Det vill vi ändra på! Därför har vi en Diplomeringsutbildning för rekryterare.

Idag kan vem som helst titulera sig rekryterare. Det är problematiskt på många sätt anser vi. Oseriösa rekryterare är ett stort bekymmer utifrån ett kandidatperspektiv. Hur många gånger har vi inte fått höra historier – den ena värre än den andra – kring hur kandidater hanterats under rekryteringsprocessens gång!? Obefintlig feedback, märkliga intervjusituationer, nonchalant bemötande, orättvisa eller i värsta fall diskriminerande bedömningar … Listan kan göras lång.

Dåliga kandidatupplevelser leder till en osund arbetsmarknad med låg rörlighet och dålig mångfald. Ett dåligt kandidatbemötande leder också till att rekryterande verksamhet får svårare och svårare att attrahera rätt kompetens. Så som rekryteringsprocessen upplevs påverkar nämligen synen på varumärket i stort. Och vem vill jobba för en nonchalant, långsam och oprofessionell arbetsgivare?

För den verksamhet som behöver extern hjälp med rekrytering är oseriösa rekryterare ett stort problem. Rekryteringsbranschen en djungel. Det är inte lätt att veta vem som håller måttet vid en upphandling. Så gott som identiska processer presenteras tillsammans med snarlika betalningsmodeller och arvoden. En trevlig säljare eller rekryteringskonsult kan vara det som fäller avgörandet. Men rekrytering är ett hantverk och kräver både kunskap och övning. Vem vill du ska bära er verksamhets arbetsgivarvarumärke genom rekryteringsprocessens gång? Det finns all anledning att ifrågasätta professionalismen bland de tusentals rekryteringsbyråer som de senaste åren poppat upp på svensk marknad.

Sist men inte minst är oseriösa rekryterare ett stort problem för oss seriösa rekryterare. Jobbar du med rekrytering idag så har du säkert åtminstone någon gång fått stå till svars för ditt sätt att arbeta inför en skeptisk kund eller kandidat.

Vi vill höja statusen för vår profession! Att arbeta professionellt med rekrytering ställer krav på person. Detta är inte ett yrke för vem som helst. Genom en diplomering vill vi bidra till förståelsen för detta och samtidigt hjälpa den seriösa rekryteraren att positionera sig på marknaden.

Läs mer om HOME of Recruitments Diplomering av rekryterare här.