Kungliga Operan anlitar HOME of Recruitment

På Kungliga Operan arbetar dansare, violinister, perukmakare, tekniker, kundservicemedarbetare, ekonomer, IT specialister, dirigenter, snickare, ljustekniker och många, många fler. En unikt diversifierad verksamhet med högt ställda krav på rekryteringsarbetet. HOME of Recruitment är både glada och stolta över det roliga samarbetet vi haft tillsammans som Cecilia Horneman, HR Partner på Operan, berättar mer om i nedan korta intervju.

Hej Cecilia, och tack för att du vill berätta för våra besökare om vårt samarbete. Först och främst - vad var anledningen till att ni tog kontakt med HOME of Recruitment?

Hej, och självklart gör jag gärna det! Under 2020 beslutade vi om en ny rekryteringspolicy inom Kungliga Operan. I policyn tydliggörs Operans mål att uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vi möjliggör detta bland annat genom en genomgående hög kvalitet i vår rekryteringsprocess samtliga steg.

Vi tog kontakt med er på HOME of Recruitment då vi ville få stöd i arbetet med att implementera komptensbaserad rekrytering i verksamheten. Detta i alla urvalsprocesser utöver de  konstnärliga yrkesgrupperna, där det i dagsläget redan finns ett etablerat arbetssätt med auditions, provspelningar och provsjungningar.
Det var viktigt för oss att koppla vår ledar- och medarbetafilosofi till rekryteringsarbetet. Rekryteringsprocessen såg vi som en naturlig process att tydligt och konkret väva in värdeorden och värderingarna i.

Vi är så glada att ni hörde av er till oss. Berätta vidare - vad har samarbetet handlat om?

Tillsammans med chefer, fackliga, HR och HOME of Recruitment hade vi en workshop för att ta fram kompetensprofiler; en för ledarrollen och en för medarbetarrollen. Dessa profiler bygger på ledar- och medarbetarfilosofin, diskussionerna i workshopen och femfaktormodellen. De framtagna kompetensprofilerna utgör nu grunden till den nya rekryteringsprocessen och Opera-anpassat material som t ex intervjumallar och referenstagningsmallar.

Under februari 2021 hade vi sedan en fyra timmars virtuell utbildning i kompetensbaserad rekrytering som alla chefer och fackliga företrädare var inbjudna till. Målet med utbildningen var att ge en god grund i kompetensbaserad rekrytering för tillämpning i vår egen verksamhet. Utbildningen var huvudsakligen praktiskt orienterad med övningar i intervjuteknik. Vi diskuterade även så kallade rekryteringsfällor och området kandidatupplevelse. Och vi fick öva!

Operans rekryteringsprocess och annat stödmaterial som t ex kompetensprofiler, intervjumallar, referenstagningsmallar, och andra stöddokument för att ta fram kravprofil finns nu både i vårt rekryteringsverktyg - där ju ni på HOME of Recruitment redan har ett samarbete med vår leverantör av rekryteringssystem - och allt finns även tillgängligt på våra Chefssidor.

Då vi är en arbetsplats med många olika nationaliteter representerade, både bland medarbetare och chefer, finns allt material både på svenska och engelska. Vi erbjöd dessutom ett antal engelsktalande fackliga företrädare att gå HOME of Recruitments digitala rekryteringsutbildning på engelska.

Hur skulle du beskriva samarbetet med HOME of Recruitment?

Vi samarbetade mycket bra. Josefin var mycket lyhörd och anpassade upplägg och insats efter våra behov. Och vi hade dessutom väldigt kul på vägen.

Tack, och detsamma Cecilia. Nyfiken - har du fått någon feedback från deltagare på rekryteringsutbildningarna, i så fall vad?

Vi gjorde en utvärdering efter utbildningen i februari och fick ett otroligt fint gensvar. 100% av våra chefer som gått utbildningen svarade att de fått kunskaper att använda i samband med rekrytering. Otroligt kul! 96% svarade att man rekommenderar utbildningen till en kollega.

Väldigt roligt att höra så klart. Berätta, hur tänker du om resultatet och vad är vad är nästa steg?

Vi har skapat en fin grund för att vi som nationalscen attraherar och anställer medarbetare med bäst kompetens för att arbeta mot regleringsbrevet, beslutade mål och strategier i enlighet med strategikartan, samt utifrån ledar- och medarbetarfilosofin. Nästa steg är att under nästa år se över rekryteringsprocessen för säsongsanställda och volymrekryteringar.

Tack snälla Cecilia för de fina orden!

Foto: Kungliga Operan/Frida Drake

Om du är intresserad av att höra mer om hur vi kan stötta er med motsvarande är du alltid välkommen att kontakta oss här. Du kan också läsa mer om vad vi gör här. Vi ser fram emot att höra av dig!