HOME of Recruitment i media | Civilekonomen

Arbetslivet digitaliseras allt snabbare och det gäller även rekryteringar. Nu blir digitala intervjuer allt vanligare, särskilt i inledningsfasen av rekryteringsprocessen. Anki intervjuas om just detta i Civilekonomen i maj 2020.

Ann-Christine Stafwerfeldt ser mest fördelar med den nya tekniken.

– Den digitala intervjun är effektivare både för den som rekryterar och kandidaterna. Tidigare var ju kandidater som bodde i andra delar av landet tvungna att resa till orten där rekryteraren fanns.

Ann-Christine Stafwerfeldt menar också att den digitala intervjun eliminerar faktorer som felaktigt kan påverka intrycket som till exempel handslag, doft och kroppsspråk. I en digital intervju kan rekryteraren fokusera helt på att ställa kompetensbaserade frågor kopplade till kravprofilen.

”Jag som rekryterare fokuserar på rätt saker och har lättare för att vara objektiv i ett digitalt möte, risken är mindre för fördomar.”

Läs hela artikeln i Civilekonomen här.

Om du är intresserad av att komma i kontakt med Anki eller någon annan av oss på HOME of Recruitment når du oss enkelt här. Vi ser fram emot att höra av dig!