HOME + Alva Labs = SANT

Vi är så glada över vårt samarbete med Alva Labs. Vårt kompetensramverk och intervjufrågor finns i Alvas testplattform. Läs intervjun med Peter Schierenbeck, en av Alvas grundare .

Hej Peter! Berätta lite kort om Alva Labs, vad gör ni?

Vi utvecklar marknadens mest användarvänliga, träffsäkra och skalbara rekryteringsverktyg. Alva möjliggör att företag kan screena alla sina kandidater objektivt och automatiskt med hjälp av personlighets- och logiktest som sedan matchas mot en utsatt kravprofil. Våra adaptiva test går fort att göra för att säkerställa en bra kandidatupplevelse samtidigt som de har bland de mest träffsäkra resultaten på marknaden. Vi vill att det ska vara enkelt att rekrytera rätt och det krävs därför ingen certifiering för att tolka testresultaten, det gör vårt system automatiskt och dessutom mer objektivt. I verktyget finns det även funktionalitet för att ta fram och poängsätta en strukturerad intervjumall baserad på kompetenserna som eftersöks.

Alva gör att alla medarbetare som jobbar med rekrytering får en god överblick av kandidaternas utvärderingar samt att man utifrån ett teamperspektiv ser hur olika kandidater skulle passa in i det specifika team där de skulle jobba. Att komma igång med Alva är enkelt och vi är fullt integrerade med populära ATS t ex som Teamtailor och Jobylon så att allt kan skötas från ett system.

Vad var anledningen till att ni startade Alva Labs? 

Vi var frustrerade över att talangbeslut, som ofta är det absolut viktigaste besluten i ett företag, i stor utsträckning gjordes helt på magkänsla. Många progressiva och duktiga HR-avdelningar använde sig av psykometri och strukturerade processer, men dem hade inte datan att backa upp varför detta är så bra. Vilket resulterade i att anställande chefer ändå tog beslut utan data. Detta vill vi ändra genom att samla in och använda rätt data genom hela talangprocessen.

Vad skiljer er från övriga leverantörer på marknaden?

Att vi har både psykometri och produkt/teknik i vårt DNA. Vi säljer inga konsulttjänster eller utbildningar. Genom 100 % fokus på användarvänlighet och kvalitet i vår produkt klarar kunderna detta själva, med hjälp av våra medarbetare i customer success.

Vad var anledningen till att ni ville samarbeta med oss på HOME of Recruitment?

HOME är mycket kompetenta inom sitt område och vi uppskattar verkligen att vi båda är snabbfotade och hungriga på att göra vår bransch bättre.

Detsamma. Och vi känner precis likadant. Berätta Peter, vad tänker ni kring testmarknadens framtid, vad är det nya heta som kommer?

Vi kommer se teknik, AI och psykometri smälta samman mer. Den klassiska statiska normgruppen kommer försvinna. Tester kommer bli svårare att sälja enskilt. Kunderna kommer i större utsträckning vilja ha testerna helt integrerat i sin rekryteringsprocess och processen ska vara slimmad med så få och korta tester som möjligt, utan att tumma på träffsäkerhet.

Om ni skulle skicka med tre tips till dem som står inför att välja testleverantör, vilka tips skulle det vara?

  • Fokusera på dokumentationen: validitet, reliabilitet och användarvänlighet.
  • Se till att betalningsmodellen för testet möjliggör att ni kan testa alla kandidater, så tidigt som möjligt i processen.
  • Se till att ni kan integrera testet smidigt och skalbart i er rekryteringsprocess, samt följ ISO-standarden för hela processen.

Stort tack Peter!