Ramboll hyr in inhouse rekryterare

Ramboll Sweden anlitar inhouse rekryterare från HOME of Recruitment. Här berättar Anneli Fredriksson om samarbetet.

Hej Anneli Fredriksson, Talent Acquisition Manager på Ramboll Sweden. Vi är så glad över vårt samarbete. Vill du berätta lite om din bakgrund?

Jag har jobbat med HR i snart 15 år, där fokus legat på att attrahera och behålla talanger. Jag började i Search-branschen och har sedan gått över och byggt upp och drivit interna rekryteringsfunktioner och också jobbat med andra HR relaterade projekt som syftat till att driva igenom en kulturförändring, öka medvetenheten på talangmarknaden och internt skapa struktur och leveransmodeller som stöttar den övergripande affären.

Och vad är ditt uppdrag idag?

Jag arbetar sedan två år som Rekryteringschef på Ramboll Sweden. Fokus i rollen har varit att genom rekrytering stötta den förändringsresa som bolaget går igenom. Att identifiera och rekrytera talanger som kan hjälpa oss att ta de nödvändiga stegen för att förverkliga den strategiska agendan. Det betyder givetvis att vi också har sett över och ifrågasatt hur vi jobbar med rekrytering.

Du har ju anlitat HOME of Recruitment för kompetensförstärkning till ditt team, vad var anledningen till detta?

Anledningen var att vi temporärt behövde stärka upp teamet med en person för att kunna ta nästa steg i vår utvecklingsresa. Jag letade också efter någon som kunde utmana hur vi gjorde saker och komma med inspel och erfarenhet från andra branscher. Något som vi också fick och som gjorde att vi tog några avgörande steg i rätt riktning.

Vad anser du är den viktigaste egenskapen hos en inhouse rekryterare och varför?

Att vi lever i en föränderlig värld har väl knappast undgått någon. Om man är nyfiken och vill lära sig om nya saker och hur vi kan göra saker på andra sätt minskar risken för stagnation tror jag. Dessutom tror jag att det är svårt att jobba med rekrytering om du inte är nyfiken på andra människor och hur organisationen fungerar.

Hur upplever du samarbetet med HOME of Recruitment?

Professionellt och ändå personligt. Jag upplever att det finns en lyhördhet och intresse för mig som kund och min organisation där syftet är att addera ett mervärde snarare än att bara sälja en tjänst.

Om du skulle ge tre tips till den som står inför att ta in en konsult inom rekrytering, vad skulle det vara?

  • Fundera på varför du behöver en person, vad vill du uppnå? Hur vill du att personen bidrar till verksamheten? Var tydlig med syftet.
  • Var öppen för idéer. Se det som en möjlighet att lära och få en inblick i hur andra organisationer jobbar.
  • Säkerställ att konsulten landar bra in i organisationen oavsett längden på konsultens kontrakt.

Tack Anneli!

Om du och din verksamhet är i behov av en konsult inom rekrytering – kontakta oss här!