Nulägesanalys hos Hembla

Anna Wingmark, HR-partner på Hembla, berättar om samarbetet kring nulägesanalys, framtagande av kompetensprofiler, utbildningspaket och rekrytering av en ny kollega. 

Vad var anledningen till att ni tog kontakt med HOME of Recruitment?

Fastighetsbranschen såsom många andra branscher, står inför stora pensionsavgångar i kombination med att få utbildar sig till yrket som fastighetsvärd och kundförvaltare. När jag kom in i bolaget för knappt två år sedan påbörjade vi en översyn av våra processer och vi såg tidigt att rekrytering är en process vi behöver utveckla ytterligare för att säkerställa en bra kandidatupplevelse. Dels anpassa den utifrån de roller vi rekryterar mest frekvent till såsom fastighetsvärd exempelvis. Här behövde vi se över alternativa sätt till ansökningsförfarandet jämfört med traditionellt personligt brev och CV. Allt för att det ska vara så enkelt som möjligt för de sökande samtidigt som vi säkerställer en hög nivå på själva rekryteringen och träffar de för rollen, mest relevanta kandidaterna.

Jag har följt HOME of Recruitment en tid och tilltalas av ert sätt att arbeta och deras tänk kring kompetensbaserad rekrytering, varför det var naturligt att ta en kontakt i ett tidigt skede och starta en dialog.

Vad har samarbetet handlat om?

Samarbetet inleddes med att HOME of Recruitment genomförde en nulägesanalys med efterföljande rekommendation på hur vi kunde gå vidare utifrån vårt syfte och mål. Därefter genomfördes en workshop med rekryterande chefer för att ta fram kravprofiler för vår förvaltningspersonal. Ett nyttigt arbete för rekryterande chefer som fick tid att fundera på vad som är viktiga kompetenser och erfarenheter i de respektive rollerna. Här utmanades många gamla föreställningar och vi fick en bra dialog kring vad som är verkliga skall-krav och vad som är nice to have.

Hur skulle du beskriva samarbetet med HOME of Recruitment?

Vi är mycket nöjda med samarbetet. Min upplevelse är att ni är mycket kunniga inom området och har ett professionellt förhållningssätt till oss som kund, med en lyhördhet för våra specifika behov.

Hur blev resultatet och vad är nästa steg?

För att höja kandidatupplevelsen behöver cheferna känna sig trygga i att genomföra intervjuer. Vi har därför valt att erbjuda våra chefer utbildning tillsammans med HOME of Recruitment. Utbildningen består av en inledande e-learning med efterföljande klassrumsutbildning där fokus ligger på att träna intervjuteknik.

Dessutom har vi även fått hjälp att rekrytera en kollega som stöttar oss specifikt i rekryteringar, men också på att hålla stort fokus på att fortsatt utveckla vårt employer brand och bidra till vår vision ”bostadsbranschens mest attraktiva arbetsgivare”.

Stort tack Anna! Vi är så glada för vårt roliga samarbete.

Om du är intresserad av att få vår hjälp med motsvarande når du oss enkelt här.