Vi gillar att dela med oss av kunskap, erfarenheter och möjligheter

Lägg upp din intervju så här

Det finns en hel del funderingar kring hur man lägger upp en anställningsintervju på bästa sätt. Här ger vi ett förslag till hur man kan strukturera sitt möte. 

Här är ett förslag där intervjun är indelad i fem olika delar. Storleken på varje pil visar även ungefär hur stor del av intervjun varje del kan tänkas ta. En riktlinje är att kandidaten pratar ca 70-75 % av intervjun.

upplägg för intervju

  1. Inledning och upplägg: Här hälsar du kandidaten välkommen, presenterar dig kort och småsnackar för att skapa en så avslappnad stämning som möjligt. Håll detta kort. Därefter berättar du om upplägget för intervjun, vilket bör inkludera hur lång tid ni har på er och strukturen för mötet: först frågor till kandidaten, därefter information om tjänsten och verksamheten, efter det ges möjlighet för kandidaten att ställa sina frågar, sedan information om nästa steg i rekryteringsprocessen. Fråga om kandidaten har några funderingar kring upplägget eller något annat innan ni startar intervjun. Syftet är att kandidaten inte ska behöva fundera över vad som kommer att hända, vilket skapar en större trygghet i situationen.
  2. Bakgrund och erfarenheter: Här går du igenom de delar av kandidatens CV som är mest relevanta för tjänsten enligt din kravprofil. Eventuella luckor eller andra frågetecken rätas ut. Att kandidaten har arbetat i ett visst system eller med vissa arbetsuppgifter kan du se i CVt, men du behöver sannolikt förstå mer kring hur personen har arbetat, på vilken nivå samt få konkreta exempel på hur det sett ut. Här kan du även gå igenom sökmotivationen, dvs vad det är som gjort att kandidaten sökt just den här tjänsten.
  3. Beteenden genom konkreta exempel: Här ställer du beteendeinriktade (kompetensbaserade) frågor kring de kompetenser som tagit fram i arbetet med kravprofilen. Du har kanske identifierat att det är viktigt att personen är analytisk, kommunikativ och självgående. Då ska du ställa frågor kring detta. Mer om detta i nästa blogginlägg.
  4. Om oss och tjänsten: Här berättar du mer i detalj kring tjänsten och er verksamhet. Använd gärna kravprofilen som underlag, så glömmer du inget. Var transparent och berätta om fördelar såväl som om utmaningar. Ge kandidaten tid till att ställa sina frågor och svara öppet och ärligt. Det är två som väljer, och här vill du säkerställa att kandidaten har fått den information som behövs. Här får kandidaten viktig input till sitt eget beslutsunderlag – nog så viktigt för att det ska bli en bra matchning.
  5. Avsluta med att fråga om kandidaten har något annat som hon vill berätta, som du kanske glömt att fråga om. Berätta även tydligt om hur processen ser ut framåt och vad som förväntas om kandidaten går vidare (fler intervjuer, tester, referenstagning, bakgrundskontroll..?). Berätta även när du återkommer med besked – och håll vad du lovar.

Skulle du ha en rekryteringsprocess där det är viktigast att i ett initialt möte med kandidaten sälja in tjänsten och er verksamhet, är strukturen ovan avsedd för möte nummer två.

Vill du ha vår hjälp med att skapa intervjumallar för just era rekryteringar, eller med att utbilda rekryterande chefer i intervjuteknik - kontakta oss!