Kort introduktion till kompetensbaserad intervjuteknik

Här får du lite tips för hur du undersöker beteenden i din intervju med hjälp av kompetensbaserad intervjuteknik.

Att det är bra att ställa öppna frågor känner de flesta till – frågor man inte kan svara ja eller nej på. Men mer?

Här vill vi rekommendera SBR-tekniken (Situation – Beteende – Resultat). Tekniken handlar om att utforska hur en kandidat betett sig tidigare i en arbetsrelaterad situation. Du vill ju förstå hur en kandidat mest sannolikt kommer att agera hos dig, i den roll du ska tillsätta. Du har även identifierat viktiga kompetenser för att lyckas i rollen (annars är det där du börjar). Exempelvis kan det vara så att du ser att det är avgörande att personen är flexibel. Flexibel för dig i den här rollen innebär exempelvis att man ska kunna ändra sin planering med kort varsel. Då kan SBR-tekniken se ut så här:

S = Situation
Du ska efterfråga ett konkret exempel på hur kandidaten har agerat tidigare i jobbet. Det kan se ut så här när det gäller flexibel:

Berätta om en situation där du med kort varsel behövde ändra din planering på grund av omständigheter som du inte rådde över.

Här kan du behöva vara envis och be om ett konkret exempel eftersom att många ändå svarar: ”Jo, jag brukar…”

B = Beteende
Här ska du förstå hur kandidaten betedde sig i situationen. Du ställer följdfrågor till att du har förstått. Exempelvis:

Hur reagerade du? Vad gjorde du? Hur prioriterade du om?

R = Resultat
Här ska du förstå vad resultatet blev. Det glöms alltför ofta bort. Exempelvis:

Hur gick det med arbetsuppgiften? Vad hände?

När du har fått hela situationen klar för dig, har du fått ett exempel på hur kandidaten agerat tidigare. Tycker du det är otydligt, kan du be om ännu ett exempel, och kanske behöver du då ställa fler följdfrågor.

Som du förstår kräver denna teknik att du är väldigt medveten om vilken typ av beteende som är rätt för den här rollen. Annars blir det svårt för dig att ställa rätt frågor och att bedöma svaren. Vilket beteende du söker ska du fundera över redan när du tar fram kravprofilen.

Den här tekniken bygger på att det bästa sättet att förutsäga hur en kandidat kommer att agera framåt, är att kartlägga hur hen betett sig tidigare. Det tar lite tid att använda sig av den här tekniken, men den ger väldigt mycket kommer du att upptäcka. Du hinner inte utforska mer än 3-4 personliga kompetenser under en vanlig intervju, men det ger dig en bra bild av kandidaten.

Lycka till med dina kommande intervjuer! Vill du läsa ännu mer om detta hittar du det i detta blogginlägg.

Behöver ni vässa era kunskaper i intervjuteknik - hör av er till oss så hittar vi ett lämpligt upplägg för en kompetenshöjning för dem som håller i intervjuerna hos er.