Kompetensbaserade intervjufrågor

Kompetensbaserade intervjufrågor syftar till att ta reda på hur din kandidat har agerat i tidigare situationer i arbetslivet. Här kommer en liten inledning till hur man gör.

Metoden bygger på tesen att en persons tidigare beteende förutsäger hennes framtida beteende.

Kanske söker du någon som är en fena på Excel, någon som är bra på att ta egna initiativ eller någon som har lätt för på ett pedagogiskt sätt att få andra att förstå komplex information. Oavsett vad du skrivit ner i din kravprofil, är det alltid den som avgör vilka frågor som ska ställas under intervjun.

Kompetensbaserade frågor kan ställas både kring formella kompetenser (så som Excel) och kring personliga kompetenser (så som initiativtagande och pedagogisk). Här nedan har du några har du exempel på tänkbara frågor att använda för att undersöka kandidatens förmåga att arbeta strukturerat, vilket enligt den aktuella kravprofilen här definieras som "att slutföra det som påbörjats och arbeta med en tydlig process mot högt uppsatta mål".

 

MER OM VÅRA UTBILDNINGAR FÖR CHEFER

 

Kompetensbaserade intervjufrågor för att undersöka om din kandidat är "strukturerad": 

1. Beskriv en arbetsuppgift som ställde höga krav på struktur från din sida.
– Hur la du upp arbetet? På vilket sätt tog du dig an uppgiften? Hur såg målet ut? Hur bröt du ner det i delmål? Vad behövde du ta hänsyn till? Hur blev resultatet?

2. Beskriv en situation där du hade svårt att prioritera bland dina arbetsuppgifter.
– Vad gjorde det svårt att prioritera? Vad påverkade dig? Hur kändes det att vara tvungen att omprioritera? Hur valde du att göra i slutänden? Vad blev resultatet?

3. Beskriv någon av de processer du följer i ditt arbete idag.
– Vilken nytta ser du att du har av processen? När upplever du att det eventuellt är motiverat att frångå processen? Om du fick ändra något i processen, vad skulle det i så fall vara?

4. Beskriv en situation när du fick svårt att slutföra dina arbetsuppgifter i tid.
– Vad gjorde att du fick svårt att hinna? Vad gjorde du för att lösa situationen? Hur gick det?

Här hittar du fler tips på hur du förbereder din intervju eller hur du strukturerar din intervju. Hör gärna av dig om du önskar hjälp med att ta fram bra intervjuunderlag för just dina rekryteringar, eller om du är intresserad av en utbildning inom rekrytering och intervjuteknik.

Lycka till!