En bra rekryterare då och nu

Ibland behöver man stanna upp en stund, reflektera över allt som hänt och konstatera att "allt var inte bättre förr". Vi och många med oss har jobbat för en förändring i hur en "bra" rekryterare arbetar. Och visst har vi kommit en bit på vägen, även om det finns mycket kvar att göra. Här går vi igenom skillnaderna vi ser idag jämfört med för tio år sedan, vad gäller definitionen av en duktig rekryterare. 

En attraktiv rekryterare 2013 vs 2023:

: Bra människokännare, god intuition, bra på att läsa av andra, förstå vad som sägs mellan raderna och tolka kroppsspråk.

IDAG: Medveten om sina fördomar, skeptiskt till sin magkänslas intuition, mån om att utmana sina subjektiva känslor och tankar.

: Intresserad av att läsa det personliga brevet - "det säger ju så mycket om personen bakom cv:t!” - och använder det för att avgöra vilka kandidater som ska gå vidare till intervju.

IDAG: Önskar inget (o)personligt brev då det inte tillför något till urvalsarbetet utan snarare gör det svårare, använder istället urvalsfrågor för att samla in information om det som är relevant utifrån kravprofilen.

: Bra på att "gå på djupet" i intervjun, anpassa frågor efter person och nysta vidare kring det som kommer fram för att förstå vem personen är "bakom cv:t", både professionellt och privat.

IDAG: Säkerställer att alla kandidater får samma utrymme att beskriva sin kompetens genom en tydlig struktur, ställer frågor som är relevanta för tjänsten, undviker privata frågor som grumlar bedömningen.

: Är bra på att tolka testresultat och förstå sig på vad olika kombinationer av underskalor kan stå för (är personen kanske lite manipulativ eller kan hen ha psykopatiska drag?), använder testet som diskussionsunderlag med slutkandidat och förstår att avgöra vad som är mest "sant" - kandidatens svar på testet eller hur det känns i intervjun.

IDAG: Ser nyttan av att använda valida testverktyg som en objektiv del av urvalsbesluten, går inte in och "meckar med" resultaten utan använder test främst tidigt i urvalet - på många sökande - för en rättvis och mångfaldig process.

: Intresserad av att höra kandidatens svar på "Jaha, och varför skulle vi vilja anställa just dig!?" eftersom det är viktigt att hitta den som aktivt söker sig till just oss, och ännu viktigare att inte få in nån som söker sig bort från befintlig arbetsgivare (nä, för det står ju ändå för något!).

IDAG: Är medveten om att det är två som väljer hela vägen in i mål, säkerställer ett bra bemötande i alla steg, ger kandidaten ett eget beslutsunderlag och förstår vikten av att sälja in verksamhet, arbetsuppgifter och kultur på ett transparant och ärligt sätt.

: Intresserad av andra människor, genuint nyfiken på mänskligt beteende, tycker om att lyssna till andras historier, drömmar och drivkrafter.

IDAG: Intresserad av andra människor, genuint nyfiken på mänskligt beteende, tycker om att lyssna till andras historier, drömmar och drivkrafter.

Är du en "rekryterare av idag" och intresserad av en utvecklande roll där du jobbar affärsnära, konsultativt och gör skillnad för hur rekrytering hanteras och bedrivs? Hos oss är du konsult på riktigt - du driver förändring, är med och påverkar och skapar ett viktigt lärande hos dem du möter i dina konsultuppdrag. Genom variationen i uppdragen, inslagen av både operativt, taktiskt och strategiskt arbete och med HOME of Recruitment som din hemvist innebär jobbet hos oss en accelererad kompetensutvecklingskurva inom TA-området.

Nyfiken på att veta mer?

Hör av dig till Samuel Göranzon eller lär känna några av våra HOMEies här