Så utbildar Region Gävleborg sina ledare i kompentensbaserad rekrytering #83

Karin Djurhed och Emma Sjöberg är rekryteringspartners på Region Gävleborg. I den här intervjun berättar de om hur de lyckades utbilda alla ledare inom Region Gävleborg i kompetensbaserad rekrytering. I en verksamhet med 6500 anställda, stor kompetensbrist och ett högt tempo gäller det att hitta ett effektivt och smart sätt att höja kunskaperna hos alla involverade i rekryteringsarbetet.  
Hör Emma och Karin berätta om:
  • Hur Region Gävleborgs inhouse-funktion för rekrytering ser ut 
  • Hur man gör rekryterande chefer trygga i kompetensbaserad rekrytering 
  • Hur man på ett bra sätt introducerar nya arbetssätt 
  • De viktigaste och mest givande delarna i Home of Recuritments utbildning
  • Tidseffektiv och kompetensbaserad rekrytering 
  • Hur utbildningen har förändrat chefernas arbete 
  • Tre centrala tips till verksamheter som ska introducera kompetensbaserad rekrytering 
Medverkande
Josefin Malmer, HOME of Recruitment
Emma Sjöberg, Region Gävleborg
Karin Djurhed, Region Gävleborg
Om Josefin Malmer

Konsult och medgrundare av HOME of Recruitment. Utbildar inom kompetensbaserad rekrytering. Spetskompetens inom rekrytering; kompetensbaserade urvalsmetoder, arbetspsykologiska testverktyg, intervjumetodik, assessment, personbedömning och design av urvalsprocesser.

Om Emma Sjöberg

Rekryteringspartner på Region Gävleborg

Om Karin Djurhed

HR-konsult på Region Gävleborg

 

Innehåll i avsnittet 

Det här är ett spännande avsnitt där vi intervjuar Karin och Emma på Region Gävleborg. Vi börjar intervjun med att de får berätta om sina roller och arbetsområden inom Region Gävleborg, och ge en beskrivning av hur verksamheten ser ut. 

En verksamhet med 7500 anställda, och som har både stor kompetensbrist och samtidigt ett högt tempo i verksamheten.

Karin och Emma tillhör den centrala rekryteringsenheten som består av 18 rekryteringspartners, och deras uppdrag är att stötta cheferna i kompetensbaserad rekrytering. 

De delar med sig av varför Region Gävleborg valde att satsa på en inhouse-funktion i rekrytering, och hur fördelningen ser ut mellan rekryteringspartners och rekryterande chefer. Du får också höra om hur de stöttar upp rekryterande chefer i rekryteringsprocessen för att öka kvaliteten på rekryteringsarbetet i regionen. 

Genom en introduktion till kompetensbaserad rekrytering, HOME of Recruitments digitala utbildning och en närvaro under både rekryteringar och uppföljning, har de rekryterande cheferna fått ett förändrat arbetssätt och blivit tryggare i rekryteringsprocessen. 

Tack vare att den digitala utbildningen är enkel att ta till sig och dessutom flexibel att använda så har den varit ett perfekt sätt för cheferna att effektivt kunna sätta sig in i kompetensbaserad rekrytering.  

Emma och Karin berättar om vad det har inneburit för cheferna att få en struktur att följa i sitt arbete. De delar också med sig av sina tre tips till andra verksamheter som också önskar öka insikterna och kunskaperna inom kompetensbaserad rekrytering:  

1. Att man fångar upp cheferna från början.  
2. Att man är tydlig med syftet med förändring av arbetssätt.  
3. Att man samlar upp cheferna efter utbildning och sätter en tidsram (uppföljning).

Ett inspirerande case med många tips och råd till dig som arbetar med att stötta cheferna i rekryteringsarbetet, framförallt inom en stor verksamhet.  Lyssna på hela avsnittet, eller om du föredrar att läsa - läs kundintervjun här: Region Gävleborg utbildar alla inom KBR