Tips för arbetsprov

Arbetsprov har hög validitet och fungerar därför bra för att förutsäga framtida prestation. Med denna guide vill vi ge dig några av våra tips.

Arbetsprov används oftast som komplement till andra urvalsmetoder, för att utvärdera sådant som kan vara svårt att få fram vid till exempel en intervju. Hur vass du än är på att ställa kompetensbaserade frågor är det ju svårt att i en intervju utvärdera en kandidats förmåga att hålla inspirerande presentationer. Och hur vet du att kommunikatören framför dig är en duktig skribent, om du inte ges möjlighet att läsa något som kandidaten skrivit? 

Hur kan ett arbetsprov se ut, och vad ska man tänka på när man börjar använda arbetsprov som urvalsmetod i rekrytering? Ladda ner vår guide med tre tips att skapa kompetensbaserade arbetsprover genom att fylla i dina uppgifter nedan. Och om du önskar vår hjälp når du oss enkelt här.

 

Lycka till!