Vi gillar att dela med oss av kunskap, erfarenheter och möjligheter

Scania anlitar inhouse rekryterare

Scania Group tar sedan hösten 2017 hjälp av HOME of Recruitments inhouse rekryterare. 

Hej Emma Lange Sandström, vi är så glada att få samarbeta med dig och Scania. Kan du berätta lite kort om ditt uppdrag som Manager Attract & Recruit på Scania Group?

Mitt arbete är det roligaste som finns. Jag är gruppchef över 10 rekryteringsspecialister. På Scania tar vi oss tid för ledarskapet och vikten av att vara närvarande. Utöver det så arbetar vi alla mot ständiga förbättringar och målet att få en ”state of the art” upplevelse när kandidater träffar oss.

Kan du beskriva din bakgrund?

Sedan två år är jag på Scania. Jag började min bana här som rekryteringsspecialist och efter ett år tog jag steget till en gruppchefsroll inom Attract & Recruit. Sedan tidigare har jag arbetat som konsult och säljare och har arbetat brett inom rekryterings- och bemanningsbranschen med head hunting, rekrytering, outsourcing, system.

Vad skulle du utifrån din erfarenhet säga är de viktigaste egenskaperna, kunskaperna och förmågorna hos en intern rekryteringskonsult?

Kunskapen inom rekrytering och förmågan att coacha både den interna kunden men även kandidaten rätt. Förmågan att ifrågasätta tror jag är en viktig del med.

Du har valt att anlita HOME of Recruitments inhouse rekryterare för ditt team. Vad var anledningen till att du valde just oss?

Vi valde att gå ut till flera leverantörer samtidigt, men ni var de som levererade snabbast och med flest alternativ. Vi fick även bra coachning och kunde diskutera för och nackdelar med olika lösningar och kände att vi blev guidade rätt.

Hur skulle du beskriva samarbetet med HOME of Recruitment?

Ett givande samarbete där vi har varit väldigt nöjda med leveransen!

På vilket sätt arbetar Attract & Recruit på Scania? Vad gör ni, vad gör cheferna? Hur är ni organiserade? Vilka är fördelarna? Och vad finns det för utmaningar?

Vi stöttar chefer och HR med allt från employer branding (attrahera kandidater) till rekryteringen. Vi stöttar också våra olika enheter. Att vara en enhet för Attract & Recruit är en fördel gentemot kandidaterna och deras upplevelse. De får en liknande upplevelse även om de söker olika enheter hos oss. Vår utmaning är att vi har en stor kandidatbas och arbetar med allt från skolungdomar till seniora yrkesverksamma.

Vilka är de mest prioriterade områdena för dig och Attract & Recruit framöver?

Kandidat- och kundupplevelsen är alltid lika viktig, såväl internt som externt. Vi har ju även ett kompetensskifte framför oss som vi ständigt arbetar med.

Vilka tips skulle du ge en verksamhet som står inför att bygga upp en intern rekryteringsenhet?

Att ha en tydlig målbild och att medarbetarna är delaktiga och vill vara med.

Stort tack Emma!

Om du också är intresserad av kompetensförstärkning inom rekryteringsområdet, läs mer om hur vi kan hjälpa dig här. Du når oss på nedan nummer eller här.