Vi gillar att dela med oss. Av kunskap, erfarenheter och möjligheter.

Så funkar screening med testverktyg

Att använda screeningtester i rekrytering har blivit allt vanligare under de senaste åren. Testverktyg har en hög träffsäkerhet och är enligt forskning en av de allra bästa urvalsmetoderna. De är objektiva och därmed rättvisa. Att använda test är dessutom ofta både tidseffektivt och kostnadseffektivt. Därför är detta en urvalsmetod vi starkt rekommenderar! Här förklarar vi hur det funkar.

Tidigt i rekryteringsprocessen - innan du bestämt dig för vilka kandidater du ska bjuda in till intervju - kan du med hjälp av så kallade screeningtester dra slutsatser kring vilka kandidater som är mest intressanta att titta vidare på i processen. På gruppnivå. 

Låt säga att du i ditt kravprofilsarbete exempelvis har kommit fram till att det är viktigt att den eller de som får jobbet har förmåga att snabbt lära sig nya arbetsuppgifter. Då kan du med hjälp av screeningtester mäta just denna egenskap i tidigt skede. När du testar ett större antal kandidaters inlärningsförmåga kan du med både gott samvete och hög träffsäkerhet (då detta är träffsäkert, rättvist och icke-diskriminerande) dra slutsatsen att kandidaterna som har fått höga poäng på testet  kommer att ta in ny kunskap och lära sig snabbare än övriga kandidater. 

I dessa prövande tider behöver många verksamheter rekrytera personal utifrån ”mjuka värden” som personlighet, attityd och förmåga att ställa om, anpassa sig och lära nytt. Istället för att se till vad personer gjort och kan, tittar man nu på vad de vill och kommer kunna göra, med rätt stöd (flygvärdinnor anställs inom vården exempelvis). Detta är vår expertis och vi vill och kan hjälpa till!

Vår tjänst "First Opinion" innebär att vi för en roll, exempelvis vårdbiträde, hjälper er med screeningen av samtliga sökande (obegränsat antal). Tjänsten kan vi leverera omgående, priset är nu halverat och det handlar inte om att ta in konsultstöd.
TILL ERBJUDANDET

När du tidigt i rekryteringen testar flera kandidater i processen får du objektiv och relevant information att fatta beslut utifrån.  De med hög inlärningsförmåga tar du vidare till nästa steg. Om det mest kritiska istället är bemötande, integritet, avsaknad av kontraproduktivt beteende, service - ja, då kan du göra motsvarande första urval baserat på testverktyg som mäter just detta.  

Så hur funkar det då? Jo, förenklat handlar tester i rekryteringsarbetet om att ställa många och exakt samma frågor till alla kandidater. Objektivt och strukturerat. Beroende på vad du letar efter i din rekrytering kan tester hjälpa dig att undersöka dina kandidaters matchning mot olika delar av din kravprofil. Test kan hjälpa dig att få fram information om dina kandidaters personliga egenskaper, begåvning, färdigheter och kunskaper. Genom att ställa frågor på ett systematiskt sätt, kan testet få fram hur sannolikt det är att en individ har integritet, håller sig till riktlinjer, är emotionellt stabil, bra på att kommunicera och ta hänsyn till andra. Detta eftersom resultatet ställs mot hur en representativ normgrupp har svarat på motsvarande frågor.

Allt här i livet (vikt, skostorlek, längd, IQ) fördelar sig enligt en normalfördelningskurva. Och när vi har tillräckligt mycket insamlad information, eller data, så vet vi att resultaten alltid fördelar sig enligt en normalfördelningskurva.  Som exempel kan vi titta på alla vuxna kvinnor i Sverige och deras längd. De flesta kvinnor i Sverige är 164,6 cm långa. Eftersom Josefin är 176 cm lång och kvinna så är hon längre än de absolut flesta andra. En bit åt det långa (högra) hållet i normalfördelningskurvan. På samma sätt kan vi alltså genom test som mäta personliga egenskaper.

Fördelarna med screening är många, här är några:

  • högre träffsäkerhet (tester har hög prognostisk validitet)
  • bättre kandidatupplevelser (urvalet upplevs som (och är!) mer rättvist)
  • bättre kandidatupplevelser (kandidaterna kan många gånger slippa skriva personliga brev och uppdatera cv:n)
  • högre effektivitet (färre (inga?) timmar för det första urvalet)
  • kortare ledtider (direkt efter att ansökan kommit in tas kandidaterna vidare till steg 2 som är screeningtest)
  • lägre kostnader (screening är mycket billigare än vad en resurs som jobbar med rekrytering kostar i timmen)
Om du har behov av hjälp med att screena tidigt i rekryteringsarbetet kan du kontakta oss. Vi har stor erfarenhet av detta och tack vara samarbete med många testleverantörer hjälpa er att mäta i princip allt som går att mäta. Du når oss här!